(CTG) Trọn một tuần rồi đấy cậu ạ, một tuần thôi nhưng tớ thấy lâu lắm rồi, nhưng cũng là quá ngắn ...