(CTG) Sáng 28/9, Hội Doanh nhân trẻ (DNT) tỉnh Cao Bằng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - ...