Thứ ba, 18 / 12 / 2018 , 23 : 51 GMT+7
Đánh giá trắc nghiệm nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (13 / 04 / 2018)
(CTG) Để đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã xây dựng trang website tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại địa chỉ www.daihoi11.com.
Ảnh minh họa.


Cuộc thi cũng nhằm phục vụ tốt đợt học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc thi Đánh giá tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI mong rằng các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI vào thực tiễn.

Mỗi bài thi tìm hiểu về Nghị Quyết phải thực hiện 02 nội dung:

Phần đánh giá trắc nghiệm: Trả lời 20 câu hỏi trong thời gian 05 phút về công tác tổ chức Đại hội; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, nhà nước; các nội dung chính trong báo cáo chính trị và các sửa đổi điều lệ Đoàn…

Phần Hiến kế tặng Đoàn: Đưa ra 01 hoặc nhiều ý tưởng, sáng kiến nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian tới (tối đa 500 từ).

HƯỚNG DẪN THAM GIA VÀ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ TRẮC NGHIỆM

Đối với đoàn viên, thanh niên

Bước 1: Để tham gia đánh giá trắc nghiệm trên website, người dùng truy cập vào địa chỉ:
https://bantuyengiao.campp.vn/cuoc-thi  hoặc www.daihoi11.com

Bước 2: Vào phần Đăng nhập tại màn hình.

Bước 3: Tại màn hình Đăng nhập thực hiện “Đăng nhập” nếu đã có tài khoản. Trường hợp không có tài khoản, vào phần “Đăng ký” và khai báo các thông tin để đăng ký tài khoản.

Bước 4: Sau khi đăng ký tài khoản, người dùng sử dụng số điện thoại hoặc email khai báo khi đăng ký để đăng nhập và tham gia trả lời trắc nghiệm.

Bước 5: Sau khi Đăng Nhập thành công, người dùng có thể “Thi thử” để kiểm tra kiến thức hoặc “vào thi” để tham gia đánh giá chính thức. Lưu ý mỗi tài khoản được thi thử nhiều lần nhưng chỉ được tính điểm 1 lần đánh giá chính thức.

Đối với cấp tỉnh

Mỗi tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc được cung cấp 01 tài khoản bao gồm tên đăng nghập (số điện thoại hoặc email) và mật khẩu qua email của đơn vị để thực hiện truy cập vào vùng quản trị.

Địa chỉ đăng nhập:
https://bantuyengiao.campp.vn/administration/login

Tại giao diện của tài khoản cấp tỉnh sẽ theo dõi được bảng xếp hạng của người tham gia đánh giá trắc nghiệm

Quản trị cấp tỉnh có thể xuất danh sách số người tham gia đánh giá trắc nghiệm nhất định tại trang quản trị:

- Vào mục danh sách thi

- Nhập số điện thoại người cần tìm vào phần “Tìm kiếm đoàn viên đã thi” và bấm nút tìm kiếm

- Tại phần kết quả tìm kiếm nếu đã thấy người cần tìm, bấm vào phần “Thêm” để thêm vào danh sách người cần tìm

- Để xuất kết quả đánh giá trắc nghiệm của danh sách cần tìm vào phần “xuất danh sách đoàn viên đã được chọn”.

Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc có thể tổ chức phát động đoàn viên, thanh niên thi tại địa chỉ trên và hỗ trợ các đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức thi trực tuyến bằng cách xuất kết quả thi của đoàn viên, thanh niên tham gia thi theo hướng dẫn trên.Ban Tuyên giáo
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Các tin khác: [Quay lại]