ĐẠI HỘI ĐOÀN LẦN THỨ XI 
Chi tiết
(CTG) Ngày 24/6, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 trên mạng Internet
Chi tiết
(CTG) Sáng 15/6, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn với sự tham gia của 150 đại biểu.
Chi tiết
(CTG) Trong 2 ngày 9 và -10/6, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 cho 60 cán bộ Đoàn của các cơ sở Đoàn trực thuộc tại khu vực phía Bắc.
Chi tiết
(CTG) Ngày 22/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022.
Chi tiết
(CTG) Cuộc thi nhằm giúp các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.
Chi tiết
(CTG) Ngày 8/5, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Sóc Trăng tổ chức lễ phát động thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 trực tuyến trên mạng Internet.
Chi tiết
(CTG) Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn là một công đoạn quan trọng để đảm bảo Nghị quyết được đi vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi một cách hiệu quả. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã có sự sáng tạo đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về việc này và bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.
Chi tiết
(CTG) Tỉnh Đoàn Nam Định vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Chi tiết
(CTG) Ngày 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Ninh Thuận tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Các tin khác: [Quay lại]