ĐOÀN, HỘI> Tin tức
Thứ ba, 23 / 10 / 2018 , 06 : 20 GMT+7
Đoàn kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở TW làm việc với tỉnh Bạc Liêu  (17 / 08 / 2013)
(CTG) Chiều 15/8, Đoàn kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TW do anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư TW Đoàn TNCS HCM, thành viên Ban Chỉ đạo TW làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo tỉnh về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Bạc Liêu năm 2013.Toàn cảnh hội nghị


Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trương Minh Chiến; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh Quảng Trọng Ninh; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Ái Nam; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tổ chức triển khai cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân Kết luận số 65-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm nắm chặt hơn những nội dung về dân chủ ở cơ sở. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 65 của Ban Bí thư được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, xác định đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Nhiều nơi cán bộ và nhân dân thực hiện khá tốt QCDC, dám nói thẳng, nói thật, mạnh dạn đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức.

Không khí dân chủ trong sinh hoạt, lao động ở cơ quan, đơn vị được khơi dậy và đã phát huy được tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động, tạo động lực mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng từ tỉnh đến Chi bộ đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Công tác kiểm tra của cấp ủy, chính quyền, của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp được thực hiện khá tốt.Phó Bí thư Tỉnh uỷ, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trương Minh Chiến tặng Bản dạ cổ hoài lang cho anh Nguyễn Mạnh Dũng


Việc thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn ngày càng đi sâu vào cuộc sống của nhân dân và được nhân dân đồng tình tích cực tham gia thực hiện. Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở đã tác động tích cực đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và được thể hiện rõ nét nhất trong công tác cải cách thủ tục hành chính; phần lớn các loại hồ sơ, thủ tục hành chính đã được đơn giản và công khai hóa, theo hướng đơn giản, dễ làm, ít tốn thời gian, vì lợi ích nhân dân phục vụ. Tuy nhiên, việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), Công ty Cổ phần, Công ty TNHH vẫn còn nhiều hạn chế, một số nơi thực hiện mang tính hình thức, đối phó. Từ đó, nhận thức và trách nhiệm về dân chủ, QCDC ở cơ sở trong đơn vị chưa được phát huy đầy đủ.

Phát biểu tại buổi làm việc, anh Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện QCDC ở cơ sở tại tỉnh Bạc Liêu, đặc biệt là việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn, thực hiện QCDC ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Đồng thời mong muốn thời gian tới tỉnh Bạc Liêu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện pháp lệnh dân chủ, QCDC ở cơ sở; kiểm tra, giám sát, chỉ đạo việc xây dựng QCDC ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; quan tâm chỉ đạo việc thực hiện QCDC trong DNNN, Công ty Cổ phần, Công ty TNHH; tiếp tục phát huy vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp, nhất là ở cơ sở; sơ kết, đánh giá, nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện QCDC ở cơ sở; coi trọng công tác bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức để thể hiện rõ nét QCDC ở cơ sở với quần chúng nhân dân thông qua tác phong, lề lối làm việc; chỉ đạo thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chính quyền với MTTQ, đoàn thể ở cấp cơ sở…
 
Theo ĐTN

Các tin khác: [Quay lại]