Bình Định: Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2019

(CTG) Thiết thực kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 16/5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2019.

 

BTC trao Giải cho các đội thi.

Hội thi với sự tham gia của 05 đội thi: Huyện đoàn Phù Cát, Huyện đoàn Hoài Nhơn, Huyện đoàn Hoài Ân, Huyện đoàn An Lão, Huyện đoàn Phù Mỹ. Với sự đầu tư kỹ lưỡng, các đội thi đã hoàn thành xuất sắc 03 phần thi theo thể lệ đề ra. Phần thi Ánh sáng và Chân lý, các đội thể hiện khả năng hiểu biết của mình đối với lĩnh vực kiến thức về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ. Phần thi Soi đường với các tiểu phẩm sân khấu hóa nội dung hấp dẫn, đầy màu sắc, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. Sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn đoàn viên, thanh niên đã minh chứng cho độ hấp dẫn của các phần thi.

Kết thúc Hội thi, BTC trao Giải Nhất cho Huyện đoàn Phù Mỹ, Giải Nhì thuộc về đơn vị Huyện đoàn Phù Cát, Giải Ba thuộc về Huyện đoàn Hoài Nhơn, Giải Khuyến khích thuộc về Huyện đoàn An Lão và Huyện đoàn Hoài Ân.

Các đội trình bày phần thi tiểu phẩm.

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về giá trị thiêng liêng Di chúc của Bác Hồ, tư tưởng vĩ đại của Bác, cũng như lý luận của Mác - Lênin trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, tạo niềm tin, động lực cho tuổi trẻ đối với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Bác Hồ, Đảng ta, nhân dân ta đã lựa chọn.

Nguyễn Thị Thanh Thảo
Tỉnh Đoàn Bình Định