Cần Thơ: Tạo môi trường thuận lợi cho tuổi trẻ rèn luyện và cống hiến

(CTG) Năm 2019, Đoàn bộ thành phố đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Thành ủy Cần Thơ cũng như nhiệm vụ của Năm Thanh niên tình nguyện do Trung ương Đoàn giao. Năm 2020, là năm quan trọng diễn ra Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đồng thời cũng là năm đánh dấu bước tiến giữa nhiệm kỳ của Đoàn bộ thành phố.

 

Theo anh Đào Chí Nghĩa, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cho rằng tổ chức Đoàn cần “tạo môi trường thuận lợi cho tuổi trẻ rèn luyện và cống hiến”. Anh Nghĩa cho rằng, ngay từ cuối năm 2018, thông qua các cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành đoàn cũng như cuộc họp giữa Bí thư Thành đoàn và các cụm thi đua Thành đoàn đã xác lập nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019 và có sự thống nhất cao trong toàn Đoàn. Từ đó, các cấp bộ Đoàn thành phố tập trung các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng của tổ chức Đoàn với tiêu chí “được người, được việc, được tổ chức”. Bên cạnh đó, mỗi đơn vị, chủ động, linh hoạt xác định nhiệm vụ chính trị của địa phương làm nhiệm vụ trọng tâm của tuổi chức Đoàn. Đoàn bộ thành phố tổ chức các hoạt động tình nguyện theo những dự án tình nguyện với quy mô lớn, đảm bảo yêu cầu và tính bền vững của phong trào. Mỗi công trình, phần việc của tuổi trẻ thành phố sẽ là những sản phẩm có thể đo được, tính và kiểm đếm được bằng những con số, hình ảnh cụ thể. Các hoạt động tình nguyện sẽ được tổ chức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên thanh niên để phát huy sức trẻ thành phố trên tất cả các mặt trận.

Thông qua hoạt động đoàn tuổi trẻ rèn luyện và trưởng thành.

Bên cạnh các hoạt động hướng đến cộng đồng thì các cấp bộ Đoàn thành phố cũng tập trung tổ chức các hoạt động nhằm chăm lo cho thanh thiếu nhi thành phố. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống của thanh thiếu nhi thành phố. Đặc biệt, trong năm 2019, các cấp bộ Đoàn thành phố còn nghiêm túc, trung thực đánh giá và tìm ra điểm nghẽn trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố, cụ thể như: công tác quy hoạch cán bộ đoàn còn nhiều bất cập, tình trạng thực hiện chưa đúng điều lệ đoàn ở một số đơn vị… Từ đó, đề xuất giải pháp cụ thể đối với từng nội dung.

Năm 2020 Đoàn bộ thành phố sẽ thực hiện theo Chủ đề “Tuổi trẻ Cần Thơ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Đây cũng là năm đánh dấu bước tiến nửa nhiệm kỳ của Đoàn bộ thành phố. Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ xác định sẽ tiếp tục tập trung cho công tác tổ chức xây dựng Đoàn; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, quy hoạch cán bộ đoàn; phát huy sức mạnh nồng cốt của tổ chức Đoàn góp phần phát triển Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ, Hội đồng đội thành phố. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, công tác quản lý đoàn viên. Đồng thời, Đoàn bộ thành phố cũng tập trung mọi nguồn lực hướng về cơ sở thông qua việc tập trung nguồn nhân lực, nguồn vật lực… Huy động tối đa các nguồn lực xã hội, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến.

Đặc biệt, người cán bộ Đoàn giữ vai trò quan trọng trong việc quyết định chất lượng của hoạt động đoàn. Trong bối cảnh hiện nay thì yêu cầu người cán bộ đoàn phải chủ động thực hiện các nội dung liên quan đến việc lĩnh hội kiến thức liên quan đến công tác; tiếp cận công nghệ thông tin; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh thiếu nhi thành phố, tìm hiểu nhu cầu chính đáng của thanh thiếu nhi thành phố; thay đổi phương thức, sáng tạo trong hoạt động Đoàn. Đồng thời, cũng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị của người của người cán bộ đoàn. Có như vậy thì “lửa” của người cán bộ đoàn mới lan tỏa tới thanh thiếu nhi thành phố và tạo môi trường thuận lợi cho tuổi trẻ thành phố rèn luyện, cống hiến", anh Đào Chí Nghĩa khẳng định.

Bé Như
Thành Đoàn Cần Thơ