Đắk Nông: Phát huy vai trò của ĐVTN tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng

(CTG) Ngày 09/01, Đoàn khối tỉnh Đắk Nông tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng”.

 

Ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đoàn khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Tại diễn đàn, 200 đoàn viên, thanh niên đã được nghe Bác Lê Trúc Phương - Nguyên Bí thư Huyện ủy Đắk Nông (cũ), cán bộ lão thành cách mạng chia sẻ về quá trình chiến đấu, xây dựng, bảo vệ Đảng trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong giai đoạn đầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên mảnh đất Nam Tây Nguyên. Đồng thời, tuổi trẻ Đoàn khối cũng được nghe đồng chí Nguyễn Văn Vân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khái quát về âm mưu, thủ đoạn, tình hình chống phá nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng trong thời gian gần đây, nhất là trên không gian mạng và một số giải pháp tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng hiện nay.

Bên cạnh đó, đại diện các cơ sở Đoàn cũng đã trao đổi, chia sẻ một số nội dung, cách thức nhằm tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng.

Diễn đàn là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng niềm tin, lòng tự hào cho đoàn viên, thanh niên về lịch sử vẻ vang của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó, tuổi trẻ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, tích cực đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai lệch, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta, nhất là trên mạng xã hội.

Nhân dịp này, Đoàn khối còn ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với 10 thành viên nhằm tập hợp các bạn trẻ tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị.

N. Nương
Tỉnh Đoàn Đắk Nông