Đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ thông qua môi trường thực tiễn và hành động cách mạng theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

(CTG) Chiều nay 18/5/2019, tại Hà Nội, nhân dịp kỉ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo chuyên đề “Phong trào hành động cách mạng – môi trường thực tiễn sinh động để đào tạo, bồi dưỡng thanh niên theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

 

Quang cảnh Hội thảo chuyên đề.

Đây là một trong ba chuyên đề Hội thảo để hướng tới Hội thảo khoa học quốc gia “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, sẽ diễn ra vào ngày mai 19/5.

Phát biểu khai mạc Hội thảo chuyên đề, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cho biết: nghiên cứu trong Di chúc và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người luôn đánh giá cao vai trò của thế hệ trẻ. Trong Di chúc, Bác đã dành một phần quan trọng để chia sẻ, ghi nhận về thế hệ trẻ.

Thực hiện di nguyện của Bác, trong những năm qua, Dưới cờ Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường thực tiễn sinh động để đào tạo, bồi dưỡng thanh niên thành những người thừa kế và xây dựng Chủ nghĩa xã hội, vừa hồng, vừa chuyên như di nguyện của Bác. Từ phong trào, hành động cách mạng được triển khai thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành qua đó khẳng định được vai trò của tuổi trẻ trong đấu tranh bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước...

Các phong trào hành động cách mạng của thanh niên Việt Nam luôn xuất phát từ thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng trong từng thời kỳ, tiêu biểu: Phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung kích”, “Ba mũi tên tiến công chống tiêu cực và toàn Đoàn tham gia xây dựng Đảng”, “Ba xung kích làm chủ tập thể”, “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”…

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn phát biểu đề dẫn Hội thảo chuyên đề.

Bên cạnh đó, phong trào “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được phát động từ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII (năm 2002) đã tạo được sống mới, thu hút hàng triệu thanh niên thi đua học tập, tiến quân vào khoa học – công nghệ; thi đua lao động sáng tạo để lập thân, lập nghiệp, xung phong tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Giai đoạn này cũng ghi dấu sự phát triển của phong trào “Thanh niên tình nguyện” và các cuộc vận động, phong trào mới được Đoàn khởi xướng như: “Sáng tạo trẻ”, “Bốn mới”, “Bốn nhất”, “Thanh niên xung kích tham gia cải cách hành chính”…

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã xác định triển khai trong toàn Đoàn 3 phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (“Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”) và 3 chương trình đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp.

“Từ quá trình phát động, triển khai các phong trào hành động cách mạng của Đoàn cho thấy, các phong trào hành động cách mạng của thanh niên Việt Nam có sự chuyển biến căn bản về trọng tâm từ chủ yếu phát huy thanh niên sang vừa phát huy thanh niên, vừa kết hợp ngày càng hài hòa với đồng hành, chăm lo, hỗ trợ thanh niên. Đồng thời, việc triển khai các phong trào hành động cách mạng của Đoàn đã góp phần xây dựng lớp thanh niên Việt Nam “thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”” như di huấn của Bác”, anh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Tại phiên Hội thảo chuyên đề, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ các nội dung: Những vấn đề lý luận, thực tiễn và nội dung chính của Tư tưởng Hồ Chí Minh trong bồi dưỡng, giáo dục đạo đức, lối sống và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước theo di chúc của Người; Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong tham gia xây dựng Đảng và đoàn kết tập hợp thanh niên, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên và nhi đồng; xây dựng lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam; Những bài học thực tiễn và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho tuổi trẻ Việt Nam theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Tham luận tại Hội nghị, đại biểu Nguyễn Ngọc Khánh, Tổng công ty Viễn thông Mobifone kiến nghị: Tuổi trẻ cần xung kích đăng kí, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên; Đoàn thanh niên cần có chủ trương kết nối các sinh viên giỏi với các doanh nghiệp thông qua những cuộc thi sáng kiến khởi nghiệp được đầu tư, hợp tác, nhờ vậy doanh nghiệp sẽ tìm được nguồn lao động năng động, sáng tạo và các ý tưởng hay; Giới thiệu các mô hình sáng tạo hay tại các đơn vị, trong đó có tài trợ, giải thưởng cho các đơn vị có mô hình hay, đơn vị đó sẽ được truyền thông...

Anh Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội chia sẻ tại Hội thảo.

Anh Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội khẳng định, việc tổ chức và triển khai các phong trào hành động cách mạng trong giai đoạn hiện nay đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, phát huy được tinh thần tiên phong, xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thông qua đó tạo môi trường giúp bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Anh Việt đề xuất, tổ chức Đoàn các cấp cần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trong việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước. Trong công tác truyền thông cần tận dụng tối đa hiệu quả, tiện ích của mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại; xây dựng nội dung phù hợp với tâm lý tiếp nhận, nhu cầu và xu hướng của giới trẻ hiện nay. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong phát hiện và giải quyết những vấn đề mới, khó; đa dạng hóa phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện như: Tình nguyện thường xuyên, tình nguyện ngắn hạn; khuyến khích tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện gắn với hoạt động chuyên môn.

Kết luận Hội thảo chuyên đề, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đề nghị, các cấp bộ Đoàn, Hội trong triển khai các phong trào, chương trình phải hướng đến mục tiêu cao nhất là giáo dục thanh niên, để Đoàn thực hiện chức năng “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”. Chú ý tính lan tỏa của phong trào, sự phát triển phong trào theo bề rộng đi đôi với việc tạo nên những cao trào trong các phong trào hành động cách mạng, từ đó định hình cách thức triển khai, gia tăng giá trị của phong trào nhằm thu hút sự tham gia của đông đảo thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

“Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tổ chức triển khai thật tốt các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên để góp phần xây dựng, bồi đắp nên con người mới xã hội chủ nghĩa, những chủ nhân tương lai của đất nước “vừa hồng, vừa chuyên” như Bác hằng mong đợi”, anh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Hải Đăng