Đoàn cần tiếp tục làm tốt công tác thanh vận trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên

(CTG) Sáng nay 01/7/2020, Đoàn công tác số 6 Ban chỉ đạo Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290 – QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

 

Dự và chủ trì buổi làm việc có Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc và anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; cùng dự có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; lãnh đạo các phòng, ban Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Sau 10 năm thực hiện Quy chế 290, nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về vai trò, vị trí của công tác dân vận, công tác thanh vận trong tình hình mới được nâng lên rõ rệt. Việc chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho thanh niên, giải quyết những vấn đề bức thiết của thanh niên ngày càng được quan tâm thực hiện và mang tính thiết thực, hiệu quả.

Công tác tham mưu của Đoàn với Đảng, tham gia với chính quyền các cấp trong việc xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên được tăng cường và toàn diện hơn, đã kịp thời tháo gõ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyên truyền, vận động, tập hợp và phát triển thanh niên. Trong đó, Ban Bí thư, BTV, BCH Trung ương Đoàn đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ kí Quyết định phê duyện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam gia đoạn 2011 – 2020; quyết định hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên học tập, dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn tín dụng để học tập và tham gia phát triển kinh tế - xã hội; Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên; chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề; chế động chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam…

Trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong tổ chức Đoàn, Hội. Đoàn đã nỗ lực củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Đoàn; nội dung, phương thức tổ chức các phong trào hành động cách mạng theo hướng ngày càng phù hợp với thực tiễn tình hình thanh niên. Các cấp bộ Đoàn, Hội đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đoàn đã phát huy vai trò nòng cốt chính trị, kịp thời định hướng để Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam tự đổi mới, tự củng cố nhằm nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động, đẩy mạnh công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Đến nay, cả nước có trên 9,9 triệu hội viên Hội LHTN Việt Nam (tăng 13,56% so với năm 2014). Tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 64,7%.

Các đại biểu đóng góp ý kiến vào báo cáo Tổng kết.

Công tác phát triển tổ chức Đoàn, Hội ở khu công nghiệp, khu chế xuất, trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước được quan tâm chỉ đạo với hơn 2.400 tổ chức cơ sở Đoàn được thành lập mới. Công tác đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên, sinh viên Việt nam ở nước ngoài và hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội tại các nước được quan tâm triển khai, theo dõi, hướng dẫn và chỉ đạo thường xuyên.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đã phối hợp giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách của Nhà nước liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên, đặc biệt là chính sách vay vốn học tập, chính sách nghề nghiệp việc làm, chính sách phát triển các khu vui chơi, giải trí, chính sách đối với thanh niên dân tộc, miền núi, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở… Tính từ năm 2018 đến nay, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã chủ trì thành lập được 322 đoàn giám sát, tham gia 579 đoàn giám sát; đoàn cấp huyện thành lập được 1.384 đoàn giám sát, tham gia 2.612 đoàn giám sát.

Công tác phản biện xã hội của Đoàn được thực hiện thông qua các hình thức chủ yếu như: Tổ chức họi thảo, đối thoại, tọa đàm về dự thảo các văn bản pháp luật, chính sách; thông qua báo chí, Website của Đoàn; tổ chức Hội nghị phản biện đối với dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)… Từ hoạt động giám sát, phản biện, Đoàn Thanh niên các cấp đã kịp thời nắm bắt, phát hiện, kiến nghị và đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung những chính sách chưa sát, chưa phù hợp với thực tế, đảm bảo quyền, lợi ích của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Cùng với đó, việc phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các gương điển hình thanh niên tiên tiến trên các lĩnh vực, đối tượng được triển khai thường xuyên, liên tục và đạt hiệu ứng lan tỏa rộng rãi. Từ năm 2015 đến nay, cấp Trung ương đã trao các giải thưởng, danh hiệu, hình thức tuyên dương cho 550.129 thanh thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực; các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã tuyên dương 551.052 thanh niên tiêu biểu; 8.401.131 lượt Cháu ngoan Bác Hồ của địa phương, đơn vị và hàng chụ ngàn gương mặt trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực…

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: Ban Bí thư Trung ương Đoàn xác định rõ Quyết định số 290 về công tác dân vận của hệ thống chính trị là một bước cụ thể hóa cương lĩnh và các nghị quyết của Đảng đối với công tác thanh niên; cụ thể hóa những quy định trong Hiến pháp đối với Đoàn thanh niên và công tác thanh niên. “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn quán triệt đầy đủ các tinh thần của Quyết định 290 để đưa vào các nghị quyết, chương trình, đề án, các kết luận để thực hiện trong thời gian vừa qua”, anh Tuấn nói.

Chỉ ra những điểm nổi bật trong việc thực hiện Quyết định số 290 – QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị, anh Nguyễn Anh Tuấn cho rằng: Nổi bật nhất là sự thay đổi lớn trong công tác về lí luận về công tác thanh vận, cân đối hài hòa giữa vấn đề phát huy thanh niên và chăm lo bồi dưỡng thanh niên đúng như chỉ đạo của điều 18 trong Quy định 290 về chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên, hội viên…; Trung ương Đoàn phát huy vai trò tham mưu với Đảng, nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, các địa phương và các tổ chức kinh tế xã hội trong việc triển khai các phong trào thi đua, các phong trào hành động cách mạng và thực hiện việc chăm lo, bảo đảm quyền hợp pháp của thanh niên; Đổi mới công cụ, phương thức tập hợp và lắng nghe ý kiến của thanh niên. Hiện nay, Đoàn, Hội, Đội đã có những giải thưởng, hoạt động và chương trình cho tất cả các đối tượng, lĩnh vực và địa bàn…

Kiến nghị, đề xuất với Đoàn công tác số 6 của Trung ương, anh Nguyễn Anh Tuấn cho rằng: Ban chỉ đạo tham mưu Bộ Chính trị ban hành văn bản tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế 290 trong thời gian tới, nhấn mạnh hơn nữa vai trò thực hiện của các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, công tác dân vận chính quyền; Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét ban hành quy định về tuyển dụng công chức làm việc tại các cơ quan chuyên trách các đoàn thể cấp tỉnh, thành phố. Hiện nay, hầu hết các hội đồng tuyển dụng công chức vào làm việc tại cơ quan chuyên trách đoàn các cấp không có đại diện tỉnh, thành đoàn tham gia…

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện Quyết định 290 - QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong báo cáo và nghiêm túc, trách nhiệm, toàn diện trong việc cụ thể hóa Quyết định 290 thông qua việc tham mưu tích cực cho Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và giữ mối liên hệ chặt chẽ với Ban Dân vận Trung ương; và thông qua cơ chế phối hợp với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tham mưu nhiều cơ chế chính sách thanh niên và công tác thanh niên rất tiến bộ trong thời gian qua.

Qua việc thực hiện Quyết định 290 – QĐ/TW của Bộ Chính trị, trong nội bộ tổ chức Đoàn và hệ thống tổ chức Đoàn, đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình, quy định, quy chế để đảm bảo tính chặt chẽ, đồng bộ trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị do Đảng, Nhà nước giao; Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiều mặt công tác đạt được kết quả nổi bật. Trong đó đáng chú ý, ghi nhận là nỗ lực vượt khó, nhạy bén với diễn biến tình hình để linh hoạt tổ chức các chương trình, các cuộc vận động, phong trào thi đua để vận động đoàn, viên thanh niên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí minh tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên chuyển biến ngày càng tích cực hơn. Chuyện tập hợp ngày càng tiến bộ, mở rộng; vai trò nòng cốt định hướng chính trị của Đoàn đối với các Hội ngày càng được khẳng định; tỉ lệ tập hợp ngày càng nâng cao, chức năng đại diện quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi ngày càng sắc nét, cụ thể hơn. Mọi mặt đời sống của xã hội, Đoàn có nhiều nỗ lực cố gắng để đa dạng hình thức hoạt động, phong phú nội dung để làm tốt nhiệm vụ chính trị. Công tác Đội và phong trào thiếu nhi ngày càng được khẳng định rõ hơn.

Trong công tác tuyên truyền giáo dục có nhiều đổi mới sáng tạo, bước đầu có tác động và mở rộng ảnh hưởng nhiều tầng lớp thanh niên mà trước đây tổ chức Đoàn chưa vươn được tới; đặc biệt là Đoàn đã khai thác phương thức hiện đại để làm tốt công tác tuyên truyền; Các họat động triển khai của tổ chức Đoàn đều hướng đến việc tạo mẫu ở cấp Trung ương gắn với tuyên dương, biểu dương và khen thưởng các cá nhân tiêu biểu... góp phần truyền cảm hứng tới xã hội.

Đề việc triển khai Quyết định 290 hiệu quả hơn nữa, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị Trung ương Đoàn cần quan tâm một số vấn như: Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, thực hiện hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về dân vận và công tác dân vận làm chuyển biến nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên do mình phụ trách; Cụ thể hóa công tác dân vận của Đảng giao cho Đoàn Thanh niên chính là công tác thanh vận, giữ vai trò nòng cốt trong các tổ chức thanh niên; nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo đổi mới hơn nữa trong việc lồng ghép, tích hợp, liên thông có chọn lọc và xác định vấn đề cốt lõi, vấn đề có khâu đột phá, có trọng tâm trọng điểm rõ việc, rõ cơ chế giữa văn bản 290 với các văn bản khác liên quan đến vấn đề thanh niên và công tác thanh niên, dân tộc và công tác dân tộc.

Cũng theo Phó Trưởng Ban Dân vận, Đoàn là tổ chức chính trị xã hội. Chính vì vậy làm việc gì cũng phải hướng đến yếu tố chính trị, đó là yếu tố mang tính chất định hướng, dẫn dắt. “Để đạt được mục tiêu đó của tổ chức Đoàn thì yếu tố xã hội phải gắn liền, phù hợp và đa dạng với nhiều tầng lớp thanh niên. Thanh niên có nhu cầu gì thì chúng ta phải chủ động thiết kế, sáng tạo phù hợp với tâm lý của lứa tuổi, điều kiện và nhu cầu của từng đối tượng”, Phó Trưởng Ban Dân vận Nguyễn Phước Lộc nói.

Bên cạnh đó, Đoàn phải là cầu nối giữa thanh niên với Đảng, Nhà nước để tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp thanh niên với chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; Đoàn là đội quân xung kích cách mạng của Đảng, do đó cần triển khai chương trình hành động cách mạng và các Hội cần căn cứ vào chương trình hành động cách mạng đó vận dụng cụ thể, linh hoạt vào hoạt động của mình để khẳng định vai trò, vị thế của Đoàn trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra số 6 Ban Chỉ đạo Trung ương Trung ương, đặc biệt là ý kiến của trưởng đoàn Nguyễn Phước Lộc. Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khẳng định, trên cơ sở phát huy các kết quả đã đạt được trong 10 năm qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Hải Đăng