Đồng Tháp nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn

(CTG) Thực tế đang đặt ra với công tác đoàn, đó là chất lượng hoạt động ở một số cơ sở đoàn còn thấp, chưa thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Nguyên nhân chính vẫn là thiếu tính hấp dẫn trong nội dung và hình thức sinh hoạt chi đoàn.

 

Hoạt động của chi đoàn là toàn bộ những hoạt động, những mặt công tác mà chi đoàn tiến hành thực hiện nhằm giải quyết những yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành, của từng đơn vị, cũng như những yêu cầu của bản thân tổ chức đoàn và nhu cầu lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Phát huy truyền thống "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” thời gian qua hoạt động đoàn trong toàn Tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng và số lượng đoàn viên, thanh, thiếu niên được nâng cao, các phong trào ngày càng được quan tâm, chú trọng và triển khai đều khắp các tổ chức đoàn trong đó nổi bật như: biểu dương, tôn vinh gương thanh niên sống đẹp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; hiến máu nhân đạo; tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; giúp nhân dân phòng chống và khắc phục hậu quả của thiên tai; cuộc vận động "tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới”, đặc biệt trong những năm gần đây phong trào thanh niên tình nguyện đã thu hút, tập hợp được nhiều thanh niên tham gia với các mô hình như: “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, bảo vệ môi trường, giúp đỡ các gia đình nghèo, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn...từ các phong trào đã xuất hiện nhiều gương đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó công tác chăm lo bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đã được quan tâm, chú trọng, đảm bảo đúng quy trình và chất lượng, nhiều đoàn viên là đảng viên trẻ được Đảng phân công giữ các vị trí quan trọng trong công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò xung kích của mình trên các lĩnh vực.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng hoạt động, song thực tế cho thấy chất lượng hoạt động của cơ sở đoàn trên địa bàn Tỉnh thời gian qua đã, đang bộc lộ một số tồn tại, hạn chế nhất định từ đó thiếu đi tính hấp dẫn và sự tham gia hưởng ứng của đoàn viên như: lực lượng đoàn viên mỏng, phân tán và luôn biến động; chất lượng hoạt động còn thấp; nội dung, sinh hoạt chưa được tổ chức thường xuyên, hình thức sinh hoạt và hoạt động ít sáng tạo, chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Vai trò của người đoàn viên chưa được phát huy, khả năng vận động, tập hợp đoàn viên, thanh niên còn nhiều hạn chế; một bộ phận đoàn viên còn thụ động, ý thức xây dựng tổ chức chưa cao, tình trạng bỏ sinh hoạt đoàn, thờ ơ với hoạt động và sinh hoạt của tổ chức đoàn ở một số đơn vị vẫn còn diễn ra. Bên cạnh đó cách thức và hình thức tổ chức buổi sinh hoạt chi đoàn ở một số đơn vị còn khô khan, thiếu hấp dẫn.

Từ thực trạng trên, để góp phần tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở Đoàn, nhất là hoạt động chi đoàn khóm, ấp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành công văn số 660-CV/ĐTN, ngày 18 tháng 02 năm 2019 về việc triển khai thí điểm phân công đoàn viên về sinh hoạt tại chi đoàn khóm, ấp, đặc biệt là triển khai nội dung định kỳ hàng quý, các đơn vị tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt Chi đoàn tập trung” đồng loạt trong toàn tỉnh (Quý I: Từ ngày 20 - 26/3/2019, chủ đề “Mừng sinh nhật Đoàn”; Quý II: Từ ngày 13 - 19/5/2019, chủ đề “Mừng sinh nhật Bác”; Quý III: Từ ngày 21 - 27/7/2019, chủ đề “Kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7”; Quý IV: Từ ngày 09 - 15/10/2019, chủ đề “Kỷ niệm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam”). Theo đó trong quý II tất cả các chi đoàn trực thuộc phải tổ chức sinh hoạt chi đoàn từ ngày 13 – 19/5/2019 với chủ đề “Mừng sinh nhật Bác” và đăng ký lịch về BTV Tỉnh đoàn để sắp xếp lãnh đạo cùng dự với các đơn vị. Qua đó có 100% chi đoàn đăng ký lịch tổ chức sinh hoạt tập trung theo quy định. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp mong muốn tạo nên cơn sóng khơi dậy tinh thần xung kích, nhiệt huyết của thanh niên, gắn kết chia sẻ tình cảm, trách nhiệm trong đoàn viên khi tham gia tổ chức và các hoạt động phong trào, nội dung sinh hoạt chi đoàn thiết thực, thực sự thu hút đoàn viên thanh niên.

Trong giai đoạn hiện nay, xã hội ngày một phát triển, nhu cầu của đoàn viên thanh niên theo đó cũng ngày càng cao hơn. Chính vì vậy việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của chi đoàn đáp ứng với tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên là điều cần thiết, góp phần xây dựng chi đoàn trở thành mái nhà chung đoàn kết tập hợp, giáo dục và rèn luyện đoàn viên thanh niên.

Hồng Nương

Tỉnh đoàn Đồng Tháp