Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên Nam Định thời kỳ CNH - HĐH

(CTG) Tọa đàm khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên Nam Định thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” vừa được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nam Định tổ chức.

 

Tọa đàm khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên Nam Định thời kỳ CNH –HĐH”

Chương trình có sự tham dự của 150 đại biểu là lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ; đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện; báo cáo viên cấp tỉnh; đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học đã định hướng các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, đóng góp về 09 nhóm giải pháp được nêu ra trong đề tài gồm: Nhóm giải pháp tạo lập môi trường kinh tế - văn hóa - xã hội lành mạnh; Nhóm giải pháp về đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống phù hợp với thanh niên; Nhóm giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của các cấp chính quyền đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên Nam Định thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nhóm giải pháp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên Nam Định thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nhóm giải pháp về tăng cường đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa và các hoạt động văn hóa - nghệ thuật; Nhóm giải pháp về công tác truyền thông, nắm bắt dư luận xã hội; Nhóm giải pháp tăng cường xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; Nhóm giải pháp về công tác cán bộ; Nhóm giải pháp khuyến khích tính tự chủ, tự giáo dục của thanh niên.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên Nam Định thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” là một công trình thanh niên có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay của Đoàn Thanh niên tỉnh. Trong thời gian qua, để thực hiện Đề tài, Đoàn Thanh niên tỉnh đã tiến hành một số nội dung như: Tổ chức sưu tầm tài liệu tại các thư viện, bảo tàng; điều tra Xã hội học bằng bảng hỏi và phỏng vấn sâu với 550 thanh niên thuộc các đối tượng khác nhau; đi học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế tại Thành Đoàn Hà Nội và Tỉnh Đoàn Nghệ An; tổ chức 04 cuộc Hội thảo khoa học về thực trạng và giải pháp đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống. Dự kiến, cuối tháng 6 năm nay sẽ tiến hành nghiệm thu Đề tài và ban hành Cẩm nang giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên Nam Định làm tài liệu để các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai hiệu quả công tác Đoàn và phong trào TTN.

Ban Tổ chức Tọa đàm đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu. Các ý kiến phát biểu rất sát thực, tập trung đúng chủ đề và cung cấp cho Hội thảo nhiều nội dung, thông tin mới, trong đó đặc biệt là các giải pháp mang tính sáng tạo và thiết thực, qua đó làm cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ đề tài nghiên cứu khoa học.

Sau nội dung Tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nguyễn Hồng Khanh trao đổi một số nội dung về kỹ năng, nghiệp vụ công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên và cung cấp một số thông tin cơ bản về các hoạt động trọng tâm của Đoàn Thanh niên trong 6 tháng cuối năm 2019.

Thu Trang

Tỉnh Đoàn Nam Định