[Infographic] Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II

(CTG) Diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28/11, hơn 200 đại biểu đều là những trí thức trẻ xuất sắc mang quốc tịch Việt Nam đang lao động, học tập, nghiên cứu trong và ngoài nước đã trở về quê hương cùng tham gia Diễn đàn với mục tiêu chung là đóng góp ý kiến, giải pháp cụ thể, thiết thực về phát triển bền vững ở nước ta.

 

 

CTG