Infographic những lời dạy của Bác Hồ với thanh thiếu nhi

(CTG) Nhân kỷ niệm 50 năm Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin được trích dẫn những lời dạy mà lúc sinh thời Bác đã dành cho các thế thanh thiếu thi Việt Nam.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại, Người Thầy, Người Cha, Người Anh kính yêu của biết bao thế hệ người dân Việt Nam. Cả cuộc đời Người dành trọn vẹn tình cảm, sự yêu thương của mình cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, đặc biệt là lớp lớp thế hệ thanh thiếu nhi.

Nhân dịp 50 năm Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại thủ đô Hà Nội vào ngày 18, 19/5/2019.

Infographic những lời dạy của Bác Hồ với thanh thiếu nhi:

Nguồn BTG Trung ương Đoàn