Lào Cai: Nhiều kết quả nổi bật trong công tác Đoàn, Đội khối trường học năm học 2018 - 2019

(CTG) Ngày 12/9/2019, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Đội khối trường học và Tuyên dương "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" năm học 2018 - 2019.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá và cho ý kiến vào kết quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Tỉnh Đoàn với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai năm học 2018 - 2019; Tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2018 - 2019; Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019 và thảo luận Chương trình công tác Đoàn - Đội khối trường học năm học 2019 - 2020.

Trao Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương cho 04 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019.

Trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niê khối trường học toàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, thu hút học sinh tham gia; công tác phối hợp với giữa Tỉnh Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh được đẩy mạnh, đạt hiệu quả cao. Việc tổ chức các hoạt động được triển khai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu các trường. Việc xây dựng, củng cố tổ chức và phát triển đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp được quan tâm, chú trọng. Nhiều phong trào, cuộc thi, cuộc vận động của Đoàn được Tỉnh Đoàn và Sở Giáo dục chỉ đạo và triển khai hiệu quả, đồng bộ thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên nhiệt tình tham gia. Qua các hoạt động đã xuất hiện nhiều gương cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tiêu biểu trong các phong trào hoạt động Đoàn trường học cũng như nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường.

Toàn tỉnh hiện có có 42 trường trong đó có: 29 Trường THPT, 01 trường Cao đẳng, 01 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, 11 Trung tâm giáo dục thường xuyên. Tổng số học sinh, sinh viên: 22.150; Tổng số Chi đoàn: 684. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên được đặt lên hàng đầu với nhiều giải pháp hữu hiệu. Công tác giáo dục chính trị, giáo dục chuyên đề được triển khai thường xuyên. Công tác giáo dục truyền thống được đặc biệt quan tâm chú trọng và triển khai với nhiều nội dung phong phú, phù hợp giúp đoàn viên, thanh niên, trong đó tập trung giáo dục, bồi dưỡng cho đoàn viên về lý tưởng cách mạng, lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, có nhận thức và lối sống đúng đắn, phù hợp với chuẩn mực xã hội. Nhiều hoạt động thiết thức, ý nghĩa, nhiều công trình phần việc thanh niên làm theo lời Bác được tổ chức triển khai thông qua việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn.

Trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019 đã có những chuyển biến tích cực, bám sát vào các chương trình chỉ đạo của Hội đồng Đội Trung ương. Các hoạt động hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được đẩy mạnh với sự tham gia tích cực, nhiệt tình của các em thiếu nhi và phụ trách Đội. Việc triển khai chương trình Rèn luyện đội viên, chương trình Rèn luyện phụ trách Đội được chú trọng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đội trong nhà trường. Các phong trào, các Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Nghìn việc tốt” được đẩy mạnh đã góp phần động viên, khích lệ giúp các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi được chú trọng thông qua việc tổ chức có hiệu quả Hội thi văn nghệ, thể thao, các cuộc thi Rung chuông vàng các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam với nội dung “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”; các chương trình giáo dục kỹ năng sống... tạo môi trường vừa vui chơi, vừa học tập giúp cho các em thiếu nhi phát triển toàn diện về Văn - Trí- Thể- Mỹ.

Công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cho 5 cá nhân, tập thể; “Học sinh 3 tốt” cho 9 cá nhân; “Học sinh 3 rèn luyện” cho 3 cá nhân.

Tại Hội nghị, BTV Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh đã trao Bằng khen của Trung ương Đoàn cho 01 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019; trao Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương cho 04 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019; trao tặng Bằng khen của Tỉnh Đoàn cho 08 tập thể, 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2018 - 2019; Tặng Bằng khen của Hội đồng Đội tỉnh Lào Cai cho 17 tập thể Liên đội trường học, 13 Giáo viên Tổng phụ trách Đội có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2018 - 2019; Công nhận 66 Giáo viên Tổng phụ trách Đội đạt danh hiệu Giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh, 83 Liên đội đạt danh hiệu Liên đội mạnh cấp tỉnh; Tỉnh Đoàn trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cho 5 cá nhân, tập thể; “Học sinh 3 tốt” cho 9 cá nhân; “Học sinh 3 rèn luyện” cho 3 cá nhân.

Văn Tuân
Tỉnh Đoàn Lào Cai