Lịch sử 70 năm truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 70 Năm truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, mời các bạn hội viên, sinh viên, thanh niên cùng nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang qua đoạn phim ngắn dưới đây.

Nhân dịp kỷ niệm 70 Năm truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, mời các bạn hội viên, sinh viên, thanh niên cùng nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang qua đoạn phim ngắn dưới đây.

Nguồn video: Hội SVVN

T.LN