Mỗi cán bộ, đảng viên luôn ra sức thi đua làm nhiều việc tốt

(CTG) Sáng nay 19/5/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị Biểu dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

 

Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Ngọc An; Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Vũ Đức Nam; anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ và đảng viên trực thuộc cơ quan Trung ương Đoàn.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội nghị Biểu dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Lê Quốc Phong khẳng định: Hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kiện quan trọng của Đảng bộ nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Các cấp ủy trong toàn Đảng bộ Trung ương Đoàn đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị. Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị, tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị với 5 nhóm nội dung giải pháp cụ thể. Cấp ủy các ban, đơn vị và các tổ chức đoàn thể đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt của đoàn thể. Từng chi bộ tiến hành xây dựng, bổ sung các chuẩn mực của tập thể làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện hằng năm; các tổ chức đảng đưa kết quả học tập và làm theo Bác vào đánh giá phân loại đảng viên hằng năm. Nhiều chi bộ đã có những cách làm sáng tạo, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động của ban, đơn vị”, anh Phong cho biết.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Ngọc An và anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn trao danh hiệu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các cá nhân.

Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan Trung ương Đoàn về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyển biến rõ nét hơn; việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên hằng ngày. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Trung ương Đoàn đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trong cơ quan và các ban, đơn vị; có nhiều sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhiều nội dung trong chương trình công tác của Trung ương Đoàn do cán bộ các ban, đơn vị tham mưu triển khai đem lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Noi gương Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Trung ương Đoàn luôn ra sức thi đua làm nhiều việc tốt, dành nhiều thành tích trong học tập, thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham gia xây dựng Đảng.

Biểu dương những cố gắng nỗ lực của các cấp ủy đảng, của gần 1000 đảng viên và đông đảo quần chúng cơ quan trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. “Đặc biệt là 17 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tôn vinh ngày hôm nay chính là những bông hoa đẹp trong vườn hoa muôn sắc kính dâng Bác”, anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn trao danh hiệu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các cá nhân.

Để có được những thành quả đó, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, mỗi đồng chí đảng viên đã chọn riêng cho mình một cách học tập và làm theo Bác trong công việc cũng như trong cuộc sống hằng ngày để có nhiều thành tích hơn. Mỗi đồng chí đã góp phần làm nên thành công chung của mỗi ban đơn vị và cả cơ quan Trung ương Đoàn.

Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong mong rằng, từ diễn đàn trọng thể hôm nay sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa những việc làm thiết thực, những sáng kiến với tinh thần xung kích, tình nguyện được lan tỏa rộng khắp trong cơ quan Trung ương Đoàn; mong rằng các cấp ủy và lãnh đạo các ban, đơn vị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, anh Lê Quốc Phong cũng đề nghị các cấp ủy, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan tiếp tục tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí điển hình tiên tiến, làm cơ sở để các tập thể, cá nhân phấn đấu, bình xét, khen thưởng; tạo môi trường thuận lợi để các điển hình tiên tiến phấn đấu, rèn luyện và nâng cao vai trò trong thực tiễn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” để mọi tập thể, cá nhân học tập, phấn đấu và noi theo.

Trong đó, cán bộ, đảng viên các ban, đơn vị khối phong trào tiếp tục thực hiện tiêu chí “Sáng tạo, trách nhiệm, gương mẫu, sâu sát cơ sở”, cán bộ, đảng viên khối các đơn vị sự nghiệp tiếp tục thực hiện tiêu chí “Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu”.

“Cùng với đó là việc nâng cao chất lượng và hiệu quả việc xây dựng bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân đảng viên thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Vũ Đức Nam và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao danh hiệu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các cá nhân.

Nhân dịp này, Đảng bộ Trung ương Đoàn đã tuyên dương gương 17 đảng viên điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Cũng tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên cơ quan Trung ương Đoàn đã được học tập chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hải Đăng