Một ngày cùng chiến sĩ Thanh niên tình nguyện

(CTG) Phóng sự trải nghiệm 1 ngày cùng Chiến sĩ Thanh niên tình nguyện - Mùa Hè Xanh Tỉnh Đắk Lắk, Năm 2019. Mặt trận xã Hòa Phòng, Huyện Krông Bông.

 
CTG