Nghệ An: Trang bị cách thức, sàng lọc thông tin dư luận trên mạng xã hội cho thanh niên

(CTG) Ngày 23/4, BTV Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị báo cáo viên lần thứ nhất năm 2019, với sự tham gia của 150 báo cáo viên các cấp.

 

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các chuyên đề: Thông tin mới về Luật An ninh mạng; Cách xử lý một số tình huống chính trị; Cách thức lọc thông tin và xử lý thông tin dư luận trên mạng xã hội cho thanh niên.

Thông qua Hội nghị nhằm cung cấp kỹ năng, thông tin giúp mỗi báo cáo viên sẽ thực hiện tốt cầu nối truyền tải niềm tin, đạo đức và tri thức tới đoàn viên thanh niên. Đồng thời các báo cáo viên ý thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng và trách nhiệm của mình để không ngừng nỗ lực trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức, chủ động, tích cực đối thoại với đoàn viên thanh niên.

Đặc biệt, trong công tác giáo dục, Đoàn luôn xem trọng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đây là kênh thông tin hai chiều giữa tổ chức Đoàn với đoàn viên thanh niên. Đồng thời, đây là một trong những vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc của thế lực thù địch.

Thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nhằm truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, giáo dục quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần tạo sự thống nhất, định hướng tư tưởng, sự đồng thuận trong thanh niên, củng cố niềm tin, cổ vũ các phong trào hành động cách mạng của Đoàn.

Quang Thành
Tỉnh Đoàn Nghệ An