Trà Vinh: Hiệu quả từ mô hình “Nhà ở cho đoàn viên, thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn”

(CTG) Nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc chăm lo gia đình chính sách, cán bộ, đoàn viên, đội viên, hội viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, góp phần cùng địa phương thực hiện xóa nhà tạm, nhà tre lá, thể hiện vai trò của tuổi trẻ thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng.

 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ (2017 – 2022), BTV Tỉnh Đoàn đã đưa chỉ tiêu xây dựng 400 căn nhà ở cho đoàn viên, thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn vào Nghị quyết trong nhiệm kỳ. Hằng năm có phân bổ chỉ tiêu cụ thể, mỗi căn nhà được cấp số theo quy định và được quản lý bằng phần mềm. Đồng thời BTV Tỉnh Đoàn chọn và đăng ký làm công trình thanh niên xây dựng “Nhà ở cho đoàn viên, thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn” với Ban Bí thư Trung ương Đoàn (Đây cũng là công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027)… Với hình thức vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, mạnh thường quân … quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ về cơ sở, vật chất, kinh phí để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đoàn viên, thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn trao nhà cho anh Thạch Phước - đoàn viên ấp Trà Sất C, xã Long Hiệp, huyện Trà Cú.

Từ đầu nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã vận động nguồn lực xây dựng mới 374 căn nhà nhân ái cho gia đình chính sách, cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 16 tỷ 861 triệu đồng. Trong đó, năm 2017 được 135 căn (tỉnh 06 căn, huyện 129 căn) với tổng kinh phí 05 tỷ 977 triệu đồng; năm 2018 được 146 căn (tỉnh 23 căn, huyện 123 căn) với tổng kinh phí 07 tỷ 024 triệu đồng. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2019, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh đã vận động xây dựng được 101 căn (tỉnh 30 căn, huyện 71 căn) với tổng kinh phí 04 tỷ 210 triệu đồng.

Hiệu quả từ mô hình công trình thanh niên niên xây dựng “Nhà ở cho đoàn viên, thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn” của Tuổi trẻ toàn tỉnh đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội. Dù giá trị vật chất mỗi ngôi nhà không lớn, nhưng phần nào đã giúp cho gia đình thanh niên và người dân nghèo có được mái ấm che mưa, che nắng, tạo điều kiện cho họ có thêm nghị lực vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống, tham gia tích cực các hoạt động Đoàn, Hội tại địa phương. Thông qua việc phát động xây dựng nhà nhân ái, đã phát huy tinh thần đoàn kết trong đoàn viên thanh niên cùng chung tay chia sẻ những khó khăn, giúp đỡ về vật chất, nhất là về tinh thần với các hộ nghèo, người già neo đơn .. góp phần cùng các ngành, các cấp thực hiện thắng lợi công tác xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Hoàn Thiện
Tỉnh Đoàn Trà Vinh