Trà Vinh: Tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo cho 121 cán bộ Đoàn, Hội

(CTG) Ngày 10/7/2019, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp Sở Nội vụ tỉnh tổ chức tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh năm 2019 cho 121 học viên là cán bộ Đoàn, Hội LHTN Việt Nam các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; cán bộ Đoàn, Hội chuyên trách công tác tại cơ quan cấp huyện.

 

Quang cảnh buổi tập huấn.

Tại lớp tập huấn, đại biểu được báo cáo viên Ban Tôn giáo (thuộc Sở Nội vụ tỉnh) phổ biến một số nội dung như: Một số vấn đề cần quan tâm đối với công tác dân tộc, tôn giáo; các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước liên quan đến thanh niên; một số nội dung, giải pháp tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo; những chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc Khmer...

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội, đặc biệt là cán bộ chuyên trách tại vùng sâu, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đây là đợt tập huấn thứ hai về công tác dân tộc, tôn giáo của tỉnh. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho cán bộ Đoàn, Hội để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Hoàn Mỹ
Tỉnh Đoàn Trà Vinh