Trung ương Đoàn tuyên dương 15 điển hình học tập và làm theo tư tưởng của Bác

(CTG) Sáng nay 15/5/2019, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Hà Nội, Đảng bộ Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị Biểu dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Tiết mục văn nghệ của đoàn viên, thanh niên Học viện TTN Việt Nam.

Tham dự chương trình có Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; đại diện lãnh đạo ban, đơn vị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, cùng các đồng chí trong BCH, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trung ương Đoàn; các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ; Công Đoàn - Hội CCB - Đoàn Thanh niên cơ quan và sự có mặt của 15 đồng chí đảng viên tiêu biểu về học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương lần này.

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đã chúc mừng và biểu dương 15 đảng viên, quần chúng tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đại diện cho gần 1.000 đảng viên và hơn 3.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Đảng bộ và cơ quan Trung ương Đoàn.

Đồng thời cho biết, với lòng biết ơn và kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh vô hạn, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Trung ương Đoàn luôn coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục trong toàn bộ Đảng bộ, cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực công tác. “Hội nghị cũng là hoạt động quan trọng của Đảng bộ nhằm đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai triển khai hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; biểu dương, tôn vinh những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhvà quán triệt chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Lê Quốc Phong nói.

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong và Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong mong rằng, thông qua Hội nghị sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa những việc làm thiết thực, những sáng kiến với tinh thần xung kích, tình nguyện được lan tỏa rộng khắp trong cơ quan Trung ương Đoàn; các cấp ủy và lãnh đạo các ban, đơn vị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các điển hình tiêu biểu được tuyên dương hôm nay và toàn thể cán bộ, đảng viên quần chúng cơ quan tiếp tục trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, với ý thức tự giác cao, là nhu cầu tự thân trong quá trình tìm kiếm những giá trị cao đẹp, xây dựng lý tưởng của mỗi người, nhất là những cán bộ trẻ. “Để tinh thần "Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc là một vườn hoa đẹp" mà Bác đã căn dặn tiếp tục lan tỏa đến đông đảo nhân dân và thanh thiếu nhi cả nước”, đồng chí Lê Quốc Phong nói.

Để các hoạt động đi vào thực chất và hiệu quả, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Lê Quốc Phong đề nghị: các cấp ủy, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 22 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Kế hoạch số 137 của Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể: tiếp tục tổ chức học tập tốt các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước hết tập trung học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt, lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn, toàn thể đảng viên và đoàn viên ưu tú của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam là những người đi đầu và thực hiện tốt nội dung này; đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả việc xây dựng bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân đảng viên thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí điển hình tiên tiến, làm cơ sở để các tập thể, cá nhân phấn đấu, bình xét, khen thưởng; tạo môi trường thuận lợi để các điển hình tiên tiến phấn đấu, rèn luyện và nâng cao vai trò trong thực tiễn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” để mọi tập thể, cá nhân học tập, phấn đấu và noi theo.

Lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với các cá nhân xuất sắc.

Dịp này, Đảng ủy Trung ương Đoàn đã biểu dương 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những điển hình tiêu biểu được tuyên dương là những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện công tác, làm việc tại các ban, đơn vị của Trung ương Đoàn.

Từ những điển hình tiêu biểu được tôn vinh hôm nay sẽ tiếp tục được phát huy và có hiệu quả thiết thực, trở thành công việc thường xuyên, quan trọng của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của mỗi một cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan, bảo đảm ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần tích cực để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Trung ương Đoàn trước tình hình mới.

Hải Đăng