Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đến thanh niên, coi “thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”, “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, phần lớn là do các thanh niên”. Vì vậy, Người đã quan tâm, giáo dục, hết lòng thương yêu và đặt niềm tin trọn vẹn vào lớp trẻ - tương lại của đất nước. Người nhấn mạnh: "Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà. Phải học tập mãi, tiến bộ mãi mới thật là thanh niên". Trước lúc đi xa, trong Di chúc thiêng liêng để lại, với "muôn vàn tình thương yêu", Người đã nói: "Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ"và căn dặn "Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Người, Ban Biên tập Cổng Tri thức Thánh Gióng xin giới thiệu những câu nói của Bác Hồ với thanh thiếu nhi:

MN