Đại hội điểm Chi bộ Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2022

(CTG) Sáng nay 16/3/2020, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Chi bộ Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là đơn vị đầu tiên được Đảng bộ Trung ương Đoàn chọn tổ chức Đại hội điểm.

 

Quang cảnh Đại hội.

Dự Đại hội có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy; anh Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; cùng đại diện Chi ủy các ban, đơn vị Trung ương Đoàn và các đồng chí đảng viên Chi bộ Ban…

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV, Trưởng Ban ĐKTHTN Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban nhiệm kỳ 2017 - 2020 phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Chi bộ Ban cho biết Đại hội Chi bộ Ban diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng; chào mừng Đại hội đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chào mừng Tháng thanh niên năm 2020 và mong muốn các đồng chí đảng viên tập trung trí tuệ đóng góp kiến vào báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Trong đó, công tác giao dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ và năng lực công tác được Chi bộ thường xuyên quan tâm; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và tình cảm của các đồng chí đảng viên. Hằng năm, 100% đảng viên của chi bộ có bản Cam kết tu dưỡng rèn luyện và phấn đấu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Chi bộ quan tâm triển khai nghiêm túc, trọng tâm làm theo lời bác, Chi bộ đã có 05 đồng chí được biểu dương là điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình, nhân sự của Đại hội.

Bên cạnh đó, việc học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng Trong nhiệm kỳ đã được Chi ủy quan tâm triển khai nghiêm túc, kịp thời; 100% đảng viên Chi bộ Ban được tham gia các Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; các Nghị quyết của Trung ương Đảng và Đảng ủy Khối…; Chi ủy chi bộ đã luôn quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; động viên các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn và những đồng chí có biểu hiện, phát ngôn chưa rõ trước các vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm; giải đáp và định hướng tư tưởng kịp thời đối với dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Công tác quần chúng được quan tâm thực hiện tạo nên một không khí thi đua sôi nổi, tình nguyện, đoàn kết xây dựng một tập thể Ban trong sạch, vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng của Chi bộ Ban nhiệm kỳ 2017 – 2020 đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng bộ Trung ương Đoàn và nhiệm vụ chính trị của Ban, Chi bộ Ban đã tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, từ đó tạo được sự đoàn kết, gắn bó, ý thức trách nhiệm trong công việc của các đảng viên trong Chi bộ. Vì vậy, hoạt động của Chi bộ Ban đã giữ vững nguyên tắc, Điều lệ Đảng, tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của chi bộ, tạo nên uy tín và vị thế của chi bộ của Ban, được Đảng bộ Cơ quan và Ban Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá cao. Thông qua kết quả đạt được đã tạo điều kiện cho các đảng viên, cán bộ công đoàn viên trong Ban phát huy và trưởng thành.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Trong công tác chuyên môn, Chi bộ đã lãnh đạo các đảng viên tiếp tục đổi mới phong cách, phương pháp làm việc theo hướng chuyên nghiệp, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của cán bộ, đảng viên trong Ban. Tập thể Chi ủy và lãnh đạo Ban đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung đầu tư xây dựng các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hiệu quả.

Cùng với đó, Chi ủy đã lãnh đạo Công đoàn Ban quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức trong Ban; Tổ chức phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; Thường xuyên tham gia các hoạt động, phong trào do Công đoàn cấp trên phát động; Lãnh đạo Đoàn thanh niên của Ban tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2022; chỉ đạo, định hướng Đoàn thanh niên trong nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên; Ban Chấp hành Chi đoàn đã chủ động xây dựng nội dung, kế hoạch sinh hoạt Chi đoàn cụ thể, chi tiết hàng tháng. Chủ động đăng ký đảm nhận công trình, phần việc thanh niên với Chi ủy, Lãnh đạo Ban và Đoàn Khối cơ quan Trung ương Đoàn…

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã chuyển đảng chính thức cho 04 đồng chí, kết nạp được 02 đảng viên mới, giới thiệu 02 đồng chí tham gia lớp học bồi dưỡng Đảng viên mới và 02 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng theo đúng hướng dẫn của cấp trên; tiến hành đầy đủ thủ tục tiếp nhận và chuyển sinh hoạt đảng đảm bảo chất lượng, đúng quy định.

Với mục tiêu xây dựng Chi bộ Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn vững mạnh. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, tinh thần đoàn kết, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 như sau: 100% cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết và Kết luận của Đảng; hàng năm, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Chi bộ đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Kết nạp ít nhất 02 đảng viên mới; Hằng năm, Công đoàn và Chi đoàn đạt Vững mạnh.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ vừa qua của Chi bộ Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Ban. Đồng thời đề nghị Chi ủy nhiệm kỳ mới cần đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp có “Tính cụ thể cao hơn”, bám sát với thực tiễn nhiệm vụ của Ban, đơn vị để triển khai công việc hiệu quả; phát huy vai trò của Chi ủy trong việc đổi mới phương thức sinh hoạt và sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ; tăng cường công tác giáo dục và nâng cao bản lĩnh chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên. Phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành, hàng năm mỗi đảng viên phải chuẩn bị kết hoạt cụ thể cho từng năm; thường xuyên chăm lo đời sống hơn nữa cho cán bộ, công nhân viên trong Ban; đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn tặng hoa đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII.

Với tinh thần đổi mới, đoàn kết và thống nhất, thực hiện đúng nguyên tắc và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đảng, Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy Ban nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV, Trưởng Ban ĐKTHTN Trung ương Đoàn được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII gồm 6 đồng chí.

Hải Đăng