Những bước chân vì cộng đồng: Hơn 1 tỷ đồng đã được đóng góp từ cộng đồng

(CTG) Hơn 1 tỷ đồng đã được đóng góp từ cộng đồng sau chặng 1 chương trình đi/chạy bộ “Những bước chân vì cộng đồng” để xây dựng Nhà văn hoá cộng đồng cho dân tộc thiểu số Chứt tại tỉnh Quảng Bình.

 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bộ khởi động chương trình "Những bước chân vì cộng đồng" tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 tại Quảng Bình.

Theo thông tin từ BTC, sau 1 tháng phát động và triển khai Chương trình, Chặng 1 từ ngày 4/7 -26/7/2020 với 23.766 người đã đăng ký tham gia; 14.821 người đã đi bộ/chạy bộ vừa rèn luyện sức khỏe vừa tham gia gây quỹ ủng hộ Chương trình. Với tổng số 1.051.488 Km là kết quả được các vận động viên đi bộ/chạy bộ đã tính nhân đôi (Km x 2) với số Km vào ngày chủ nhật.

Với hơn 1 tỷ đồng đóng góp từ cộng đồng từ chặng 1, BTC sẽ xây dựng Nhà văn hoá cộng đồng cho dân tộc thiểu số Chứt tại tỉnh Quảng Bình.

Với mỗi km chạy bộ, đi bộ tương ứng với 1.000 đồng, cộng đồng đã đóng góp được 1.051.488.619 đồng được những người tham gia đã đóng góp Quỹ xây dựng 16 Nhà văn hoá cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số rất ít người (01 tỷ đồng đầu tiên trong Chặng 1 để xây dựng Nhà văn hoá cộng đồng cho dân tộc thiểu số Chứt tại tỉnh Quảng Bình).

Các bạn hãy tiếp tục đặng ký và hưởng ứng chặng tiếp theo của Chương trình, dự kiến chặng 2 được tổ chức vào dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020).

“Những bước chân vì cộng đồng” là chương trình đi/chạy bộ do Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Sacombank phát động nhằm gây quỹ xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc ít người. Với mỗi km đi/chạy bộ các bạn sẽ đóng góp 1.000 đồng xây dựng văn hóa.

Đây là hoạt động thiết thực với mục đích tạo lập không gian sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương nơi đồng bào dân tộc ít người sinh sống. Đồng thời nhà văn hóa cũng chính là nơi để đồng bào tương tác, sinh hoạt văn hóa, tăng tính đoàn kết trong nội bộ địa phương nói riêng và toàn quốc nói chung.

Chương trình dự kiến sẽ xây dựng 16 nhà văn hóa cộng đồng cho 16 dân tộc.

CTG