Phú Yên: Hơn 400 ĐVTN được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bảo hiểm

(CTG) Ngày 5/11, Trung ương Đoàn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tỉnh Đoàn Phú Yên, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện cho hơn 400 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

 

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tại chương trình tập huấn, các đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên được nghe đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh thông tin những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28 ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội; những nội dung cơ bản về chính sách Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện; những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Đồng thời, các bạn trẻ cũng được tư vấn, đối thoại và trao đổi nhiều câu hỏi liên quan đến mức lương đóng Bảo hiểm xã hội; thủ tục cấp, nhận sổ Bảo hiểm xã hội; quyền lợi khi tham gia đóng bảo hiểm; các quy định về hỗ trợ tìm việc làm, học nghề; chi phí thanh toán chữa bệnh đối với thẻ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện...

Thông qua chương trình tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên hiểu rõ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của các chính sách an sinh xã hội và có cái nhìn toàn diện, hiểu rõ hơn về chính sách nhân văn của Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm tự nguyện.

Bảo Kính
Tỉnh Đoàn Phú Yên