Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tuyển chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục sức khỏe tình dục

(CTG) Ban Quản lý Dự án VNM9P04 – Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tuyển chuyên gia trong nước hỗ trợ xây dựng chương trình giáo dục sức khỏe tình dục toàn diện trực tuyến năm 2020.

 

Ảnh minh họa.

Tuyển 01 chuyên gia xây dựng 10 phim ngắn minh họa nội dung một số bài học chương trình giáo dục sức khỏe tình dục toàn diện trực tuyến theo 10 kịch bản được xây dựng năm 2020. (chi tiết tại Điều khoản tham chiếu).

Các chuyên gia quan tâm gửi hồ sơ về Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Địa chỉ: số 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước 16h00 ngày 20 tháng 7 năm 2020. Bản mềm gửi địa chỉ E-mail: hssv.gdnn@molisa.gov.vn

Hồ sơ gồm:

- Lý lịch khoa học; đề xuất nội dung và chi phí tài chính.

- Các văn bằng, chứng chỉ nghề nghiệp (bản photo).

Lưu ý: Hồ sơ nêu trên để trong phong bì dán kín ghi rõ “Hồ sơ dự tuyển vị trí chuyên gia hỗ trợ xây dựng chương trình giáo dục sức khỏe tình dục toàn diện trực tuyến”.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Quang Luật, điện thoại: 0328.999.365.

CTG