Các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện khai báo y tế

(CTG) Để đẩy nhanh tiến độ khai báo ý tế cộng đồng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa đề nghị BTV các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc trao đổi và phối hợp với VNPT tại địa phương tháo gỡ những vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện việc khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI.

 

ĐVTN tỉnh Bình Định hỗ trợ người dân khai báo y tế thông qua ứng dụng NCOVI.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid - 19 và chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, trong những ngày qua, các cấp bộ Đoàn trong cả nước đã có nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI.

Kết quả là trong 3 ngày qua (tính đến 11h ngày 30/3), số lượng cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, thanh niên và người dân khai báo y tế đã có sự tăng trưởng nhảy vọt.

Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra do cách hiểu của cán bộ Đoàn, Hội, Đội cơ sở về ứng dụng NCOVI chưa đầy đủ, một số lỗi về kỹ thuật không được xử lý và giải quyết kịp thời; số liệu khai báo từng xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị thành chưa được cập nhật cho Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc để theo dõi và chỉ đạo.

Sau khi trao đổi với VNPT, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc trao đổi và phối hợp với các đầu mối của VNPT tại địa phương để tháo gỡ kịp thời vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện việc khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI.

Xem công văn và đầu mối liên hệ tải tại đây.

CTG