Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam thay mặt cho Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên, thanh niên tỉnh Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng nhấn mạnh một số vấn đề cần giải quyết để công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Nghệ An có sức thu hút, lan tỏa mạnh mẽ hơn.
 
Đánh giá những kết quả mà Hội LHTN tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, anh Nguyễn Tường Lâm cho rằng, với sự chung sức, nỗ lực của tổ chức Hội các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019 đã được cụ thể hóa bằng các chương trình, hoạt động cụ thể, đa dạng về nội dung và sáng tạo về hình thức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Từ đó công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh đã có những bước phát triển mới, ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của tổ chức Hội trong thanh niên và xã hội.
 
 
Anh Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại đại hội
 
Trong đó, anh Lâm đánh giá cao khi phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi” được tất cả các cấp bộ hội xác định là phong trào trọng tâm, xuyên suốt nhiệm kỳ. Bằng sự đầu tư nghiêm túc, hiệu quả cho phong trào đã xuất hiện nhiều điểm sáng đáng ghi nhận, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham tiếp cận, biết tới phong trào và hưởng ứng tham gia.
 
Các cuộc vận động thanh niên thi đua rèn luyện, thi đua cống hiến, sống có trách nhiệm đã được cụ thể hoá bằng nhiều cách làm mới, mô hình hay, hiệu quả, sáng tạo. Từ những hoạt động đó, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được phát hiện, tôn vinh và giới thiệu rộng rãi, góp phần tạo dựng một hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Nghệ An thời kỳ mới. Kết quả hoạt động nhiệm kỳ đã khẳng định vị trí, uy tín của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh đối với thanh niên. Từ sự nỗ lực, cố gắng đó của các anh, chị cán bộ hội các cấp; Nghệ An đã rất xứng đáng được Trung ương Hội tặng cờ thi đua xuất sắc công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2019.
 
Bên cạnh những mặt tích cực, anh Lâm cũng đánh giá cao khi Đại hội đã thẳng thắn nhìn nhận các mặt còn tồn tại hạn chế, trong đó xác định phương thức hoạt động của Hội tuy đã có đổi mới song chưa quyết liệt, chưa đồng đều ở các cấp, chưa đáp ứng kịp thời sự vận động, biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên và nhu cầu của thanh niên. Tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức còn thấp. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên có lúc chưa kịp thời. Công tác phát triển tổ chức Hội trong các khu công nghiệp, trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn.
 
 
Toàn cảnh đại hội
 
Đại hội cũng chỉ ra nhiều nguyên nhân của các hạn chế này, trong đó có nguyên nhân chủ quan, khách quan mà có thể kể tới một nguyên rất quan trọng đó là trình độ kỹ năng, nghiệp vụ của nhiều cán bộ Hội còn hạn chế, chưa phân định rõ nét giữa hoạt động của Đoàn và hoạt động của Hội. Đây là vấn đề cần quan tâm và đưa ra giải pháp cho thời gian tới.
 
Để nâng cao hiệu quả các hoạt động của Hội trong thời gian tới, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh. Đây là nhiệm kỳ thứ hai triển khai phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi”, nhưng nội hàm, định hướng đã có nhiều điều chỉnh so với nhiệm kỳ trước, do đó cần sự đầu tư, tìm kiếm nhiều cách làm mới hơn, thiết thực, hiệu quả với mục tiêu cao hơn. Đồng thời cần xác định đây là phong trào xuyên suốt trong mọi hoạt động của Hội. Thông qua phong trào, cần định hướng giá trị, chuẩn mực cho thanh niên Nghệ An. Góp phần xây dựng lớp thanh niên Nghệ An năng động, hội nhập, thân thiện, biết tự hào và trân trọng những giá trị tốt đẹp của quê hương. Hiệu quả cuối cùng, phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi trong nhiệm kỳ, là hình ảnh thanh niên Nghệ An phải đẹp hơn, văn minh hơn, nhân ái hơn với nhiều nét tích cực hơn trong đời sống xã hội. Từ phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” Hội cần khơi dậy những khát vọng, hoài bão của thanh niên vì sự phát triển của quê hương, đất nước và của chính thanh niên.
 
 
 
Anh Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam
tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019”
 
Ngoài ra, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh, nhu cầu, đời sống thanh niên tỉnh có nhiều thay đổi. Vì thế Hội cần phải kịp thời nắm bắt tình hình thanh niên, dự báo được các tác động ảnh hưởng tới thanh niên. Đi trước đón đầu xu thế của thanh niên, phát huy tinh thần yêu nước, xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó. Tạo môi trường để thanh niên phát huy tính sáng tạo trong học tập, lao động, công tác. Thường xuyên tìm kiếm, bồi dưỡng, phát huy lớp thanh niên ưu tú, thanh niên tài năng; đồng thời tập trung chăm lo cho nhóm thanh niên yếu thế cơ hội phát triển vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.Tuyên truyền, vận động rộng rãi trong thanh niên về ý thức rèn luyện thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe hằng ngày. Xây dựng các hoạt động hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng, nhất là ngoại ngữ, công nghệ thông tin, mạng xã hội cho thanh niên để chủ động, tự tin trong việc hội nhập quốc tế.
 
Cũng theo anh Lâm, một trong những tồn tại hạn chế lớn của nhiệm kỳ V chính là nội dung, phương thức hoạt động của Hội cơ sở trên địa bàn tỉnh chưa mạnh, chưa chủ động, chất lượng chưa cao. Đây là vấn đề cần có những giải pháp quyết liệt, căn cơ của Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh trong nhiệm kỳ VI. Mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động Hội tại tuyến cơ sở cần có sự điều chỉnh cho hợp lý, trong đó chú ý phát triển loại hình chi hội, câu lạc bộ đội nhóm theo sở thích, ngành nghề tại cơ sở. Hội các cấp cần gợi mở, tạo điều kiện để hội viên tham gia thảo luận, đề đạt, cùng xây dựng các chương trình, hoạt động Hội để tạo sự phong phú, tính thiết thực, tăng sự gắn kết của hội viên với tổ chức Hội. Cần nâng cao chất lượng cán bộ Hội, chú trọng phát hiện nhanh những cá nhân có uy tín, có tố chất, trưởng thành từ phong trào thanh niên, giao nhiệm vụ trong ủy ban Hội các cấp, đặc biệt ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo, trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước...
 
 
Theo Web.ĐTN