CLB Lý luận trẻ tỉnh Ninh Thuận sinh hoạt định kỳ tháng 1,2/2020

(CTG) Ngày 12/02/2020, CLB Lý luận trẻ tỉnh Ninh Thuận tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 1,2 năm 2020; chị Phạm Thị Thanh Hường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ, các đồng chí Ủy viên CLB dự sinh hoạt.

 

Toàn cảnh buổi sinh hoạt.

Tham gia sinh hoạt định kỳ tháng 1,2/2020 các đồng chí ủy viên cùng nhau thảo luận, góp ý chương trình hoạt động năm, chủ đề sinh hoạt hàng tháng, nội dung sinh hoạt trong tháng tới và đưa ra các phương án hoạt động hiệu quả của CLB trong thời gian tới.

CLB Lý luận trẻ tỉnh Ninh Thuận được ra đời vào ngày 31/9/2019 với mong muốn nâng cao khả năng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên các lĩnh vực công tác của cán bộ trẻ. Nâng cao kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn. Tạo cơ hội phản biện trên không gian mạng xã hội; tập hợp lực lượng tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản cách mạng trên các trang mạng xã hội; đồng thời tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt, hành động đẹp trong xã hội.

Thông qua sinh hoạt của Câu lạc bộ nhằm nắm bắt tư tưởng, tình hình dư luận của đoàn viên, thanh niên để kịp thời định hướng dư luận và tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Ngọc Thìn
Tỉnh Đoàn Ninh Thuận