Đồng Tháp: Hội nghị trực tuyến báo cáo viên lần 2 năm 2020

(CTG) Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị trực tuyến Báo cáo viên lần 2 năm 2020. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, thường trực Tỉnh Đoàn và Ủy viên BCH Tỉnh Đoàn, báo cáo viên, tuyên truyền viên Đoàn cấp tỉnh, Ban chủ nhiệm CLB lý luận trẻ tỉnh và đại biểu tại 12 điểm cầu trong tỉnh.

 

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được Ban Tuyên giáo tỉnh ủy thông tin về tình hình biển, đảo Việt Nam hiện nay. Qua đó, nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với các vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam và mối quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam với các nước có liên quan. Từ đó giúp ĐVTN tin tưởng, ủng hộ chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong giải quyết các vấn đề phức tạp trên biển cũng như trong xây dựng, củng cố, phát triển các mối quan hệ đối ngoại; đồng thời đấu tranh chống những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động liên quan đến vấn đề biển, đảo Việt Nam.

Bên cạnh, đại biểu cũng được nghe chuyên đề cách khai thác, sử dụng hiệu quả và những lưu ý khi dùng mạng xã hội. Theo đó, báo cáo viên đã cung cấp cho đại biểu các thông tin về thực trạng, cách nhận diện và giải pháp trong thời gian tới trong việc sử dụng mạng xã hội.

Thông qua hội nghị đã cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền; trang bị các kiến thức cần thiết, mang tính thời sự cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, từ đó có những giải pháp phù hợp, định hướng đúng đắn cho đoàn viên, thanh niên trong tình hình hiện nay.

Huyền Ngân
Tỉnh Đoàn Đồng Tháp