Đồng Tháp: kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm 2020

(CTG) Tỉnh đoàn Đồng Tháp đã thành lập 03 Đoàn công tác kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2020 tại 17 Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc, từ ngày 29/6 đến ngày 02/7/2020.

Mục đích nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, qua kiểm tra phát hiện những cách làm mới, những mô hình hiệu quả để rút kinh nghiệm, nhân rộng; chấn chỉnh những nội dung còn hạn chế tại cơ sở trong quá trình thực hiện.

Toàn cảnh buổi kiểm tra, giám sát tại trường ĐH Đồng Tháp

Nội dung làm việc các đoàn công tác đã tập trung trao đổi các vấn đề như: Việc cụ thể hóa công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 với chủ để “Tuổi trẻ Đồng Tháp tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; Kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2019; Tìm hiểu, phát hiện những mô hình mới, cách làm hiệu quả để rút kinh nghiệm, nhân rộng.

Ghi nhận kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã quan tâm chỉ đạo các Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở chủ động triển khai chương trình công tác năm; tận dụng tốt mạng xã hội làm công tác truyền thông; tổ chức tốt nhiều hoạt động phong trào gắn với chuyên môn, nghiệp vụ theo từng nhóm đối tượng đoàn viên, thanh niên; nhất là phát huy được nguồn lực xã hội hóa cho các hoạt động xã hội tình nguyện. Đặc biệt là các cấp bộ Đoàn đã chủ động đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền đến người dân thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 16 và Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền các biện pháp phòng tránh dịch bệnh, nắm bắt dư luận, phản bác các thông tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19...

Kết luận sơ bộ tại buổi làm việc các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn đã quán triệt chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc tiếp tục quan tâm đẩy mạnh các phong trào, hoạt động công tác Đoàn trong 6 tháng cuối năm 2020 như: tập trung triển khai các phong trào hành động cách mạng của Đoàn,“Chiến dịch hè”, “Chiến dịch hoa phượng Đỏ”, quan tâm triển khai thực hiện tốt phong trào kế hoạch nhỏ, Chương trình rèn luyện Đội viên, Chương trình rèn luyện đoàn viên, tuyên truyền vận động mỗi đoàn viên đăng ký và thực hiện hóa 1 ý tưởng sáng kiến trong năm; tiếp tục triển khai đến đoàn viên thực hiện tốt Chủ trương 1+1 góp phần đẩy mạnh công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tại địa phương đơn vị. Đặc biệt là quan tâm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong năm 2019.

Hồng Nương – Tỉnh đoàn Đồng Tháp