Trong phiên làm việc thứ nhất, Đại hội thông qua chương trình, nội quy Đại hội; trình bày tóm tắt dự thảo văn kiện của Ủy ban Hội khóa III; Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019; thảo luận theo các tổ. Đồng thời tiến hành hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Nông khóa IV; hiệp thương chọn cử Ban Kiểm tra Hội khóa IV; hiệp thương chọn cử Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII.

Anh Châu Ngọc Lương, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Nông khóa III phát biểu tại Đại hội

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị mỗi đại biểu hãy tập trung trí tuệ, thảo luận về tình hình thanh niên, về những mặt mạnh, mặt yếu. Từ đó đề xuất những giải pháp hữu hiệu xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội trong nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dân chủ hiệp thương chọn cử 35 Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa IV; chọn cử chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024, 04 Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa IV; chọn cử đoàn đại biểu đại diện cho tuổi trẻ toàn tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các đại biểu tiến hành hiệp thương

Trước đó, đoàn đại biểu dự Đại hội đã đến dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Đắk Nông

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra trong 02 ngày 16, 17/9/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông.

 

MN