Nghệ An: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật trên địa bàn tỉnh

(CTG) Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai tuyên truyền giáo dục pháp luật rộng rãi trên toàn tỉnh với các nội dung như: an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội, xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, luật an ninh mạng, phòng chống bạo lực gia đình, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

 

Toàn cảnh buổi tuyên truyền giáo dục PBPL tại trường THPT Diễn Châu III, huyện Diễn Châu.

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế toàn dân phòng, chống ma túy 26/6, các đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền qua các hình thức như mít tinh, diễu hành cổ động, treo băng rôn, phướn, tập huấn phòng chống ma túy, tố giác tội phạm cho ĐVTN; nêu gương người tốt, việc tốt trong tuân thủ, chấp hành pháp luật nhằm nâng cao ý thức cho người dân, giảm thiểu tối đa số người mắc nghiện trên địa bàn tỉnh và giúp đỡ những người lầm lỡ hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng.

Lễ ra quân thực hiện Tháng hành động phòng chống ma túy tại huyện Quỳ Hợp.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường là một trong những hoạt động thiết thực, tạo môi trường để học sinh được rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống văn hóa, trưởng thành và trau dồi kỹ năng sống, giáo dục các em những giá trị đạo đức tốt đẹp trong việc xây dựng tình bạn đẹp của tuổi học trò, xây dựng môi trường, không khí, phong trào học tập thân thiện tích cực. Thông qua các diễn đàn tại các trường học, học sinh được chủ động chia sẻ, trao đổi những vấn đề liên quan về phòng, chống bạo lực học đường, từ đó cán bộ, giáo viên, ĐVTN có định hướng cho các em lối cư xử, ý thức, hành vi đúng đắn, chuẩn mực, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa Việt Nam.

Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường” tại trường THPT Con Cuông.

 

Hiện nay, tình trạng tảo hôn không chỉ xảy ra ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà ở các địa phương tiến bộ hơn vẫn đang còn tồn tại. Đối tượng chủ yếu là các em học sinh chưa được nhận thức đúng về hôn nhân, một số em có lối sống buông thả hay sự quan tâm giáo dục của gia đình chưa đúng mức. Và cũng từ đó mà tình trạng ly hôn sớm có chiều hướng gia tăng, nhiều trường hợp các cặp vợ chồng sống với nhau không có đăng ký kết hôn. Từ thực tế đó, trong những năm gần đây cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung nhiều giải pháp nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tổ chức các diễn đàn với nội dung như: nói chuyện truyền thông, biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền và giao lưu khán giả các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh, từ đó phổ biến các kiến thức cơ bản của Luật Hôn nhân & Gia đình, hệ lụy của việc kết hôn sớm và hôn nhân cận huyết thống, các khung hình phạt dành cho các đối tượng vi phạm….góp phần nâng cao chất lượng dân số và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược công tác xây dựng gia đình bền vững, hạnh phúc, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, nghèo nàn, nâng cao dân trí, xây dựng đời sống ngày càng văn minh.

Các em học sinh trường Quỳ Hợp I thông qua sân khấu hóa để tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật từ lâu đã không thể thiếu trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm, từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, ĐVTN, học sinh và các tầng lớp nhân dân, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tin rằng với tinh thần, nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ Đoàn, sự hăng hái của đông đảo ĐVTTN, phong trào Đoàn trên địa bàn tỉnh sẽ ngày càng được hưởng ứng mạnh mẽ, công tác giáo dục phổ biến pháp luật sẽ gặt hái được nhiều kết quả tích cực.

Thảo Trang
Tỉnh Đoàn Nghệ An