Ninh Thuận: “Giải cứu” dưa hấu cho bà con nông dân

(CTG) Hiện nay, do tác động của dịch bệnh do virus corona khiến nông dân trong tỉnh gặp khó khăn về đầu ra nông sản dưa hấu. Trước tình hình đó, Hội doanh nhân trẻ cùng ĐVTN trong tỉnh đã chung sức “giải cứu” dưa hấu cho bà con nông dân.

 

ĐVTN phụ bốc dưa bán cho nhân dân.

Trong hai ngày 08 và 09/02, Hội doanh nhân trẻ đã tổ chức 2 điểm bán tập trung tại Trường Hội Nhập Quốc Tế Ischool Ninh Thuận và Nhà thiếu nhi tỉnh với sự tham gia của hàng chục đoàn viên, thanh niên phụ bốc dưa, bán hàng cho Nhân dân trên địa bàn thành phố và các chi Đoàn ở các sở, ngành. Kết quả trong 02 ngày đã bán được 23 tấn dưa.

Đây là một trong những chương trình, hành động cụ thể của Hội doanh nhân trẻ Ninh Thuận và tuổi trẻ tỉnh nhà trong việc thực hiện tình nguyện, hỗ trợ giúp đỡ kịp thời cho Nhân dân đang gặp khó khăn, hoạn nạn cần nhân rộng và phát huy.

Ngọc Thìn
Tỉnh Đoàn Ninh Thuận