Phát huy vai trò của Tuổi trẻ Đồng Tháp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

(CTG) Tại Thuận Tân Hội quán, CLB Lý luận trẻ Đồng Tháp đã tổ chức sinh hoạt định kỳ lần thứ 2 năm 2020 với chủ đề “Vai trò của Tuổi trẻ Đồng Tháp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng” ; thảo luận giải pháp sinh hoạt CLB Lý luận trẻ các cấp

Buổi sinh hoạt nhằm nâng cao nhận thức chính trị , tăng cường năng lực lý luận cho các thành viên CLB Lý luận trẻ về việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới nhất là phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng

Tại buổi sinh hoạt, mọi người được anh Nguyễn Thanh Nhã - Phó phòng An Ninh chính trị nội bộ Công an Tỉnh chia sẻ, định hướng một số nội dung cơ bản về những đặc điểm, âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch; công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác trên không gian mạng của Công an tỉnh Đồng Tháp thời gian qua và một số giải pháp với Đảng viên, Đoàn viên thanh niên của tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới. Trong đó có những vấn đề chính mà hiện nay các thế lực thù địch đang tập trung hướng đến mà thanh niên phải chủ động tự tạo sức đề kháng cho chính mình. Qua đó trang bị kiến thức cần thiết để mỗi người có thể tự sàng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống.

Anh Nguyễn Minh Phú - Trưởng phòng TTBCXB - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi thảo luận với thành viên CLB

Bên cạnh đó, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Minh Phú - Trưởng phòng Tuyên truyền và báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến các nội dung cơ bản về nhận diện các âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch chống phá trước thềm các kỳ đại hội Đảng; bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng và cung cấp một số thông tin tình hình thời sự, tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tình hình biển Đông hiện nay.

Cũng tại buổi sinh hoạt, các thành viên trong CLB đã đưa ra ý kiến của cá nhân về nội dung của buổi sinh hoạt, đồng thời đưa ra giải pháp nhằm nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên Internet, mạng xã hội và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng “sức đề kháng” cho thế hệ trẻ để chống lại tác động từ thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc trên mạng xã hội.

Anh Nguyễn Hoàng Minh Trí – Phó Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo

Đặc biệt, tại buổi sinh hoạt có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Hoàng Minh Trí – Phó Bí thư Tỉnh đoàn định hướng tư tưởng, phương thức hoạt động của CLB Lý luận trẻ thời gian tới. Đồng chí đề nghị các thành viên trong CLB sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong việc tập hợp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản cách mạng trên mạng xã hội, tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt, hành động đẹp.

Cũng nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến Đấu trường tri thức lần 2 năm 2020 và ra mắt trang fanpage Những đóa Sen hồng. Fanpage Những đóa Sen hồng sẽ là địa chỉ tin cậy, thường xuyên đăng tải các bài viết của nhiều tác giả, phản bác lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đồng thời, sưu tầm và đăng tải các bài viết định hướng, cách nhận diện những thông tin độc hại, thông tin xấu trên mạng xã hội. Đồng thời là nơi bắt thông tin của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên không gian mạng, tuyên tuyền những thông tin tốt, những hành động đẹp, nhân rộng những giá trị nhân văn để thúc đẩy xã hội tốt đẹp hơn.

Tặng quà cho các thành viên CLB có phần tham gia thảo luận xuất sắc nhất

Ngoài ra, CLB cũng tiến hành kết nạp thêm 02 đồng chí gồm: Trịnh Thị Thu Thảo – Phó Bí thư Huyện đoàn Thanh Bình và Nguyễn Chí Khanh - Phó Bí thư Huyện đoàn Tam Nông.

Thông qua các hoạt động của CLB có ý nghĩa thiết thực đối với việc định hướng tư tưởng cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay, cung cấp kịp thời những thông tin chính thống để tạo cơ sở lý luận cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch góp phần giải quyết những vấn đề mang tính lý luận đặt ra từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội.

Huyền Ngân – Tỉnh đoàn Đồng Tháp