Quảng Trị: Tập huấn hướng dẫn xây dựng và vận hành mô hình “Hội đồng trẻ em”

(CTG) Ngày 07/02/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp tổ chức Plan tại Quảng Trị tổ chức bế mạc lớp tập huấn giảng viên nguồn về hướng dẫn xây dựng và vận hành mô hình “Hội đồng trẻ em”.

 

BTC trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các cán bộ phụ trách công tác thiếu nhi tham gia tập huấn.

Lớp tập huấn được tổ chức trong 04 ngày, từ 04-07/02/2020 với sự tham gia của 30 đồng chí là cán bộ phụ trách công tác thiếu nhi trong toàn tỉnh.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên đã được cung cấp các kiến thức cơ bản về mô hình “Hội đồng trẻ em”, Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em, những quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam về quyền trẻ em, các kiến thức cơ bản về giới, bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại tình dục trẻ em,kiến thức về bảo vệ trẻ em...

Đồng thời, tập huấn cho các học viên các kĩ năng làm việc để tăng cường vai trò của “Hội đồng trẻ em” như kỹ năng làm việc với các nhóm trẻ, kỹ năng xây dựng mục tiêu và kế hoạch hoạt động gắn với Hội đồng trẻ em, kỹ năng truyền thông về quyền trẻ em…

Kết thúc khóa học, Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các đồng chí cán bộ phụ trách công tác thiếu nhi tham gia tập huấn.

Thuý An
Tỉnh Đoàn Quảng Trị