Triển lãm hơn 300 hình ảnh, tài liệu “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”

(CTG) Triển lãm ảnh “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” là hoạt động nằm trong chương trình Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI, diễn ra từ ngày 30 - 31/5/2020 tại nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An.

Đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tham quan triển lãm ảnh

Triển lãm trưng bày hơn 300 hình ảnh, tài liệu, giới thiệu những đánh giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò to lớn của thế hệ trẻ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm dành một phần giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp Bác Hồ, tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng của Người cho thế hệ trẻ Việt Nam noi theo.

Triển lãm được chia làm 3 phần, trong đó, phần 1, giới thiệu về “Hồ Chí Minh cuộc đời và sự nghiệp”, bao gồm 150 hình ảnh, tài liệu lưu trữ trong nước và quốc tế về quê hương, gia đình, quá trình ra đi tìm đường cứu nước, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phần 2 với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với thế hệ trẻ Việt Nam”, trưng bày 30 hình ảnh, một số lời dạy thể hiện tình cảm, niềm tin của chủ tịch Hồ Chí Minh vào vai trò to lớn của thế hệ trẻ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và Phần 3 với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”, trưng bày 180 hình ảnh làm nổi bật sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong việc phát huy thanh niên, khắc họa tinh thần, khí thế của tuổi trẻ trong học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua những hành động, việc làm cụ thể thiết thực ở 5 lĩnh vực: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; Thi đua rèn đức luyện tài, học tập suốt đời theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Tích cực lao động, sản xuất, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Xung kích bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu các phong trào thi đua sôi nổi của thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay trong lao động, học tập và rèn luyện, nhằm góp sức mình cho công cuộc xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh, từng bước đưa non sông Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Theo ĐTN