Tuổi trẻ hai tỉnh Cà Mau và Hà Nam ký kết chương trình phối hợp

(CTG) Nhằm tăng cường mối quan hệ giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp tổ chức các hoạt động, ngày 29/11, Tỉnh Đoàn Cà Mau tổ chức lễ ký kết nghĩa với Tỉnh Đoàn Hà Nam.

 

Anh Nguyễn Hoàng Đạo - Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau và anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị.

 

Theo đó, lãnh đạo hai đơn vị đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động năm 2020, thống nhất phối hợp thực hiện các nội dung trọng tâm như: Tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục về lịch sử truyền thống cách mạng, văn hóa của hai tỉnh; tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công tác chuyên môn, tăng cường các hoạt động hợp tác về chuyên môn; thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi giữa hai đơn vị; phối hợp tổ chức thực hiện tốt chương trình "Nghĩa tình biên giới hải đảo", đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", giúp đỡ, hỗ trợ, thăm hỏi tặng quà chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo và các gia đình có thân nhân đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo, các gia đình chính sách, thanh niên yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, chiến dịch “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, chương trình “Xuân biên giới – Tết hải đảo”.

Ngoài ra, mỗi năm, hai đơn vị còn tổ chức ít nhất 02 hoạt động giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi; hỗ trợ xây dựng ít nhất 01 công trình thanh niên hoặc 01 hoạt động an sinh xã hội tại đơn vị bạn.

Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị là dịp để tuổi trẻ hai tỉnh Cà Mau và Hà Nam nâng cao nhận thức, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương, đơn vị./.

Đại Dương
Tỉnh Đoàn Cà Mau