Các học viên được trang bị kỹ năng thu hút, tập hợp thanh niên

Tại chương trình, 170 học viên được nghe báo cáo viên đến từ trường Lê Duẩn, phổ biến, trang bị các kỹ năng: tổ chức hoạt động nhóm, trò chơi tập thể; thuyết trình… đặc biệt kỹ năng và phương pháp thu hút, tập hợp thanh niên. Bên cạnh đó, các học viên còn được thông tin về tình hình biển đảo và một số vấn đề cơ bản con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Chương trình tập huấn là hoạt động thường xuyên nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội cơ sở của quận Hà Đông; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên, thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn trên địa bàn quận ngày càng vững mạnh. Chương trình cũng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác của đoàn viên, hội viên, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

 Theo TTTĐ