“Dành cả thanh xuân” cho Đoàn

(CTG) Anh Bùi Văn Tiên (sinh năm 1991) vừa được tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” giai đoạn 2021 - 2023. Chàng trai trẻ cùng đồng nghiệp sáng tạo “Ứng dụng phần mềm quản lý công việc trong hoạt động Đoàn - Hội tại Học viện Tài chính” được xếp loại xuất sắc.

Thúc đẩy áp dụng công nghệ thông tin

Bùi Văn Tiên được đứng vào hàng ngũ của Đảng năm 2013 và tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2016.

Từ năm 2019, Bùi Văn Tiên tham gia Ban Chấp hành Đoàn Học viện Tài chính. Đến đến tháng 4/2022, anh được bầu giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, trực tiếp tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Đoàn Học viện, phụ trách hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ, cũng như nhiều câu lạc bộ khác và đội sinh viên tình nguyện…

Anh Bùi Văn Tiên
Anh Bùi Văn Tiên

Anh Tiên đã chủ nhiệm và là thành viên nhóm nghiên cứu rất nhiều công trình khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở đạt loại xuất sắc, có ứng dụng cao trong thực tiễn. Năm học 2022 - 2023, anh hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt loại xuất sắc cấp Đoàn Thanh niên Học viện và đạt loại tốt, giải nhì sinh viên nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Từ sáng kiến của anh cùng đồng nghiệp “Ứng dụng phần mềm quản lý công việc trong hoạt động Đoàn - Hội tại Học viện Tài chính” đã thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở đây ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, tổ chức. Việc ứng dụng công nghệ đã góp phần giảm thiểu các chi phí, cũng như thời gian trong công tác quản lý, hành chính của Đoàn.

Hiệu quả, chất lượng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Học viện được nâng lên một cách rõ rệt. Các hoạt động có sức lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên và cộng đồng. Ý tưởng sáng tạo của anh đã xây dựng các giải pháp cụ thể, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn.

Anh Bùi Văn Tiên cho biết, hiện nay, không một ngành nghề nào không có sự ảnh hưởng và hiện diện của công nghệ thông tin. Công nghệ này đã trở thành xu thế tất yếu ở bất kỳ lĩnh vực nào, đặc biệt trong công tác quản lý, điều hành.

Quản lý 17.000 thanh niên dễ dàng hơn

Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành công tác Đoàn và phong trào thanh niên góp phần đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm thiểu một số khâu thuộc quy trình công việc đang được tiến hành theo phương pháp thủ công. Việc tổ chức các chương trình, cuộc thi lớn của Đoàn các cấp và tuyến các câu lạc bộ tại trường đã áp dụng một cách sáng tạo, nhiều cách làm hiệu quả được sử dụng như: Phền mềm office, kỹ thuật…

Anh Tiên chia sẻ về ý tưởng sáng tạo
Anh Tiên chia sẻ về ý tưởng sáng tạo “Ứng dụng phần mềm quản lý công việc trong hoạt động Đoàn - Hội tại Học viện Tài chính”

Đặc biệt, khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, ứng dụng công nghệ thông tin thông qua các phần mềm quản lý, tổ chức được Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính đẩy mạnh như: Email, Ứng dụng Amis công việc, phần mềm hội nghị trực tuyến Zoom Cloud meeting, nền tảng Zalo, Facebook, Google meet ... Nhất là sử dụng thí điểm phần mềm quản lý công việc Amis mang lại hiệu quả cao đối với công tác quản lý và điều hành của tổ chức Đoàn.

Anh Bủi Văn Tiên được tuyên dương danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
Anh Bùi Văn Tiên được tuyên dương danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

*Anh Bùi Văn Tiên là cán bộ viên chức trẻ nhiều năm liền được Học viện Tài chính xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Anh nhận được nhiều Giấy khen của Đoàn Thanh niên; Công đoàn Học viện Tài chính và Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội, Trung ương Đoàn; Bộ trưởng Bộ Tài chính…

Theo anh Tiên, với một chi đoàn cơ sở, khoảng từ 15-20 đoàn viên thì công tác quản lý không quá khó nhưng với những tổ chức Đoàn cấp huyện hoặc trường học thì không dễ dàng. Ở Học viện Tài chính hiện nay có trên 17.000 đoàn viên, sinh viên đang sinh hoạt tại hơn 500 chi đoàn, nếu quản lý bằng phương pháp thủ công, tổng hợp bảng biểu thì rất tốn thời gian rà soát, tổng hợp; Do đó rất cần thiết triển khai ứng dụng công nghệ thông tin.

Tuy nhiên, khi sử dụng các công cụ, phần mềm quản lý cần có sự đầu tư về nguồn lực tài chính để vận hành. Thực tế những người trẻ có sự bắt nhịp nhanh khoa học công nghệ, việc đầu tư nguồn lực tài chính đúng đắn góp phần nâng cao hiệu quả khi ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

“Tôi rất vui khi nhận thấy chính bản thân mình và Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính đã ứng dụng công nghệ thông tin khá hiệu quả; Tạo được sự hăng hái tham gia phong trào của đoàn viên, sinh viên. Điều đó cũng thể hiện được “khâu đột phá” tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số mà Đoàn Thanh niên Học viện đề ra”, chàng cán bộ 9X bày tỏ.

Theo TTTĐ