Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đưa ra khỏi Đảng những đảng viên “hữu danh vô thực”

(CTG) Làm trong sạch nội bộ Đảng là vấn đề được Đảng ta rất quan tâm, chú trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Tiến hành đưa ra khỏi Đảng...

Xem thêm

Sợ dòng họ mình "lép vế" (?)

(CTG) Học xong trung cấp nông nghiệp, Mạnh chỉ có nguyện vọng về làm việc tại quê nhà. Quyết định của chàng trai thật đáng quý, bởi ở miền quê này, các thanh niên trưởng thành đều tìm cách “tung cánh bay xa”, những ngày thường ở quê chỉ toàn người...

Xem thêm

Sự phi lý của luận điệu xuyên tạc “thơ cách mạng kháng chiến chỉ là thơ minh họa chính trị”

(CTG) Thơ cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1946-1975) đã thể hiện niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của ông cha ta trong suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Xem thêm

Phòng, chống “diễn biến hòa bình”: Lợi dụng dựng chuyện "trống trường"...

(CTG) Mấy ngày qua, câu chuyện về khai giảng năm học mới vẫn râm ran quanh bàn trà của các bác hưu trí trong xóm. Ấy là bởi, trước đó, ông Bình khẳng định rằng, năm nay cán bộ huyện về dự lễ khai giảng ở trường tiểu học của xã sẽ không dám đánh trống...

Xem thêm

Quân đội xây dựng thế trận bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

(CTG) Nền tảng tư tưởng của Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định phương hướng chính trị, bản chất cách mạng của một Đảng chân chính. Bảo vệ nền tảng tư tưởng (NTTT) của Đảng là một tất yếu khách quan, một nhiệm vụ chính trị quan trọng của...

Xem thêm

Khắc phục bệnh giáo điều trong cán bộ, đảng viên và nhân dân

(CTG) Muốn chống được giáo điều phải hết sức chú trọng giáo dục tư duy khoa học, tư duy lý luận, thấm nhuần để thực hành phép biện chứng duy vật, thống nhất hữu cơ với quan điểm duy vật biện chứng.

Xem thêm

Phòng, chống “diễn biến hòa bình”: Đâu phải hứa suông!

(CTG) Mấy hôm nay dư luân lại nóng lên câu chuyện tiền lương cho giáo viên. Họ nói là đã từ lâu rồi, không ít giáo viên trông chờ vào lời hứa tăng lương. Vậy mà kết quả là nhiều giáo viên không còn niềm tin vào những lời hứa nữa, đành phải xin nghỉ...

Xem thêm

Khắc phục tình trạng cán bộ né việc

(CTG) Thời gian qua, tình trạng cán bộ né việc, né trách nhiệm diễn ra khá phổ biến ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế-xã hội đất nước, gây bức xúc trong xã hội.

Xem thêm

Nhận diện một số biểu hiện suy thoái

(CTG) Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mặc dù vậy, còn rất nhiều biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) khi thực...

Xem thêm

Cán bộ, đảng viên làm gì trên không gian mạng?

(CTG) Thời gian qua, nhiều cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) có ý thức, trách nhiệm cao trong sử dụng mạng xã hội (MXH). Tuy nhiên, vẫn còn một số CB, ĐV sử dụng MXH với mục đích không lành mạnh, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối...

Xem thêm

Bệnh sính thành tích và “nghệ thuật” che giấu khuyết điểm

(CTG) Thành tích là kết quả tốt đẹp do sự cố gắng, nỗ lực mà đạt được. Thành tích đi liền với biểu dương, khen thưởng sẽ là động lực cho sự phát triển. Đáng tiếc hiện nay, “thành tích” (những yếu kém, tồn tại được che giấu ở những bản thành tích...

Xem thêm

Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên

CTG - Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên có ý nghĩa quan trọng, nhằm tăng cường “sức trẻ” cho Đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đảng viên.

Xem thêm

Nguy hại của sự dối trá

(CTG) Dối trá là một thói xấu nhưng vẫn có ở nhiều người, trong cả cán bộ, đảng viên, gây ra những hậu quả khó lường. Người dối trá cố tình cung cấp thông tin sai sự thật, dẫn đến nhìn nhận, đánh giá không đúng sự việc, vấn đề, con người và nghiêm...

Xem thêm

Phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn, chống quan điểm sai trái để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

(CTG) Trong cuộc đấu tranh để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh-hệ thống tư tưởng mang ý nghĩa và giá trị thời đại, thì việc đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn là một trong những giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng...

Xem thêm

Nhận diện và đấu tranh với các thủ đoạn chống phá trên không gian mạng

(CTG) Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại nhiều lợi ích nhưng cũng mang lại những thách thức to lớn đối với các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới.

Xem thêm

Phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CTG) Chiều 29.8, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan T.Ư tổ chức tọa đàm "Trí thức trẻ trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" và Lễ trao giải cuộc thi sáng tác các sản phẩm truyền thông về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023.

Xem thêm

Người trẻ trước thách thức “xâm lăng văn hóa” - Bài 1: Ranh giới tốt - xấu, đúng - sai lu mờ trên không gian mạng

(CTG) Nếu biên cương quốc gia là một thực thể hữu hình, được bảo vệ bởi chủ quyền quốc gia và công pháp quốc tế, khó bị xâm phạm, lấn chiếm thì “biên cương văn hóa” là ranh giới vô hình, mong manh, rất khó quản lý và ngăn chặn sự “xâm lăng” từ bên...

Xem thêm

Phòng, chống “diễn biến hòa bình”: Phòng, chống “diễn biến hòa bình”: Chớ nghe đám cuội nói bừa

(CTG) Ông Chiến và ông Kháng là đôi bạn cờ tướng đã có thâm niên. Chiều nào tôi đi bộ qua hồ Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) cũng thấy hai ông bày cờ trên vỉa hè cạnh gốc cây đa ven hồ.

Xem thêm

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

(CTG) Chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế là chính sách nhất quán trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Những thành tựu to lớn trong hội nhập quốc tế nói riêng, trong công cuộc đổi mới của Việt Nam nói chung chính...

Xem thêm

Cách mạng Tháng Tám thành công không phải là "sự ăn may"

(CTG) Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là kết quả tất yếu của một quá trình chuẩn bị lâu dài, trải qua 3 cuộc vận động cách mạng lớn để khi tình thế trực tiếp xuất hiện, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh, toàn thể...

Xem thêm

Chống biểu hiện cơ hội về chính trị trong Đảng - nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên

(CTG) Cơ hội chính trị bao hàm nhiều đối tượng khác nhau ở trong và ngoài Đảng nhưng đều mang điểm chung là có nhận thức và hành động đi ngược lại lợi ích của Đảng, Nhà nước và toàn thể dân tộc Việt Nam. Trong đó, những biểu hiện cơ hội về chính trị...

Xem thêm

Gen Z bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CTG)Tại Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần thứ 5, nhiều thí sinh gen Z đã truyền cảm hứng cho người trẻ về tình yêu đối với môn học này.

Xem thêm

Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh

(CTG) Vừa qua tại tỉnh Bình Thuận, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng một số cơ quan tổ chức Lễ khởi động năm thứ 3 của chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”.

Xem thêm

Bài dự thi “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”: Trước hết phải tự phê bình

(CTG) Phát biểu tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhở: Hết sức tránh tình trạng “Chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người” để cảnh báo, phòng ngừa "căn bệnh" rất...

Xem thêm

Phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CTG) Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa là yêu cầu cấp bách, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Nêu cao vai trò tiền phong, xung kích của tuổi trẻ, thanh niên Việt Nam đã và...

Xem thêm

Page 1 of 8