Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chống biểu hiện cơ hội về chính trị trong Đảng - nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên

(CTG) Cơ hội chính trị bao hàm nhiều đối tượng khác nhau ở trong và ngoài Đảng nhưng đều mang điểm chung là có nhận thức và hành động đi ngược lại lợi ích của Đảng, Nhà nước và toàn thể dân tộc Việt Nam. Trong đó, những biểu hiện cơ hội về chính trị...

Xem thêm

Gen Z bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CTG)Tại Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần thứ 5, nhiều thí sinh gen Z đã truyền cảm hứng cho người trẻ về tình yêu đối với môn học này.

Xem thêm

Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh

(CTG) Vừa qua tại tỉnh Bình Thuận, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng một số cơ quan tổ chức Lễ khởi động năm thứ 3 của chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”.

Xem thêm

Bài dự thi “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”: Trước hết phải tự phê bình

(CTG) Phát biểu tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhở: Hết sức tránh tình trạng “Chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người” để cảnh báo, phòng ngừa "căn bệnh" rất...

Xem thêm

Phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CTG) Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa là yêu cầu cấp bách, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Nêu cao vai trò tiền phong, xung kích của tuổi trẻ, thanh niên Việt Nam đã và...

Xem thêm

Phê phán luận điệu “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “quyền con người là phi giai cấp”

(CTG) Quyền con người là các đặc quyền tự nhiên, bắt nguồn từ phẩm giá vốn có của tất cả mọi người, được ghi nhận, bảo đảm bằng pháp luật quốc gia và quốc tế. Thực chất, không có quốc gia nào trên thế giới chấp nhận “nhân quyền cao hơn chủ quyền” và...

Xem thêm

Không để tổ chức đảng thành công cụ của sai phạm: Bài 3: Phương thuốc nào đặc trị?

(CTG) Làm gì để tổ chức đảng không còn là công cụ của sai phạm là câu hỏi lớn và khó đối với toàn Đảng và hệ thống chính trị; là quyết tâm chính trị rất lớn của Ban Chấp hành Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo phần việc có ý nghĩa quyết định sự sống...

Xem thêm

Không để tổ chức đảng thành công cụ của sai phạm - Bài 2: Khi nguyên tắc Đảng bị lạm dụng, bóp méo

(CTG) Trong các nguyên tắc của Đảng thì tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình là những nguyên tắc rất cơ bản trong lãnh đạo, tổ chức và sinh hoạt Đảng. Tuy nhiên, khi vận hành, với động cơ cá nhân, lợi ích nhóm, các nguyên tắc này bị lợi dụng,...

Xem thêm

Không để tổ chức đảng thành công cụ của sai phạm - Bài 1: Khi tổ chức đảng rơi vào “4 mất”

(CTG) Thời gian qua, không ít tổ chức đảng bị kỷ luật do vi phạm nguyên tắc Đảng, vi phạm pháp luật, trong đó nhiều cán bộ chủ chốt bị kỷ luật, bị xử lý hình sự. Vậy tại sao tổ chức đảng lẽ ra phải đưa ra những quyết nghị sáng suốt để từ đó lãnh đạo...

Xem thêm

Phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng

(CTG) Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của Internet và sự phát triển nhanh của các trang mạng xã hội đã thu hút số lượng lớn người tham gia và trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống xã hội. Để đảm bảo mọi thông tin trên Internet và mạng...

Xem thêm

Chữa bệnh đam mê quyền lực, kén chọn vị trí!

(CTG) Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng đã nhận diện và xác định hệ thống các biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Sau hơn 5 năm thực hiện, việc...

Xem thêm

Bài dự thi "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới": Đối ngoại quốc phòng nhằm mục tiêu vì hòa bình, hợp tác và phát triển

(CTG) Giúp dư luận trong và ngoài nước hiểu rõ bản chất, mục đích của công tác đối ngoại quốc phòng, nhất là trong tình hình quốc tế phức tạp hiện nay, là cách để chúng ta phản bác lại các quan điểm sai lệch hoặc cố tình "bóp méo" đường lối, chủ...

Xem thêm

Hiểu đúng bản chất quyền lực tối thượng ở Việt Nam là phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc

(CTG) Gần 80 năm qua, kể từ ngày lập quốc theo chế độ mới đến nay, việc thực thi quyền lực nhà nước của chúng ta ngày càng đúng đắn, tốt đẹp hơn, vì sự tối thượng là phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Do đó, nếu “nhà dân chủ” nào không hiểu bản chất...

Xem thêm

Nhân danh hoạt động vì xã hội để vi phạm pháp luật: "Chiếc áo không làm nên thầy tu"

(CTG) Những năm qua, các tổ chức, hội, nhóm xã hội đã có nhiều đóng góp vào việc giải quyết bài toán hài hòa tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, hỗ trợ các nhóm yếu thế tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên,...

Xem thêm

Tuổi trẻ Đắk Nông tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CTG) Trong thời gian qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, các cấp bộ Đoàn tỉnh Đắk Nông đã đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng niềm tin khoa học cho thanh niên về con đường cách mạng của nước ta, định...

Xem thêm

Bài 3: Tiếp tục phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

(CTG) “Bộ đội Cụ Hồ” là tài sản văn hóa tinh thần vô giá do Nhân dân trao tặng, được hun đúc từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Giữ gìn và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” là yêu cầu khách quan, là nhiệm vụ thiêng liêng vô cùng quan trọng...

Xem thêm

Bài 2: Trong khó khăn, “Bộ đội Cụ Hồ” càng tỏa sáng

(CTG) Thời gian qua, các thế lực phản động và cơ hội chính trị với âm mưu thâm độc liên tục tung ra các chiêu trò nham hiểm mới hòng xuyên tạc hình ảnh của “Bộ đội Cụ Hồ” trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế.

Xem thêm

Bài 1: Thủ đoạn mới của các thế lực thù địch xuyên tạc “Bộ đội Cụ Hồ”

(CTG) “Bộ đội Cụ Hồ” là danh hiệu cao quý, chứa đựng sự trân trọng, quý mến, tin yêu của Nhân dân dành cho Quân đội ta. Gần 80 năm qua, được sự giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ, sự đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân, “Bộ đội Cụ Hồ” đã tỏa sáng trên...

Xem thêm

Công tác cán bộ phải được đổi mới từ chính đội ngũ cán bộ

(CTG) Suy cho cùng, sự nghiệp cách mạng nói chung, công tác cán bộ nói riêng thành công hay thất bại đều phụ thuộc phần lớn vào đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Bởi chính họ là người chủ trì bàn thảo, đề xuất, đưa ra các tiêu chí đánh...

Xem thêm

Bài dự thi "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới": Soi xem mình được mấy “dám”?

(CTG) Chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Quân đội theo tinh thần "7 dám" là quan điểm chỉ đạo được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh tại Hội nghị Quân ủy Trung ương 6 tháng đầu năm 2023. Quán triệt, thực...

Xem thêm

Bóc mẽ chiêu thức bôi đen hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ nhằm mưu đồ “phi đảng hóa” Quân đội

(CTG) Thời gian gần đây, lợi dụng một số quân nhân cấp tá, cấp tướng bị xử lý hình sự do vi phạm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, các thế lực thù địch, phản động ra sức rêu rao, vu cáo "Quân đội ta đã thoái hóa, biến chất...". Từ đó,...

Xem thêm

Đấu tranh đẩy lùi thái độ bàng quan, dao động về tư tưởng xã hội chủ nghĩa

(CTG) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng ta khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và...

Xem thêm

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trước sự chống phá của các thế lực thù địch

(CTG) Thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong 93 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Xem thêm

Vạch trần những mưu đồ độc ác

(CTG) Một trong những tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài tự khoác lên mình cái tên "Người Thượng vì công lý" (Montagnards Stand For Justice).

Xem thêm

Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc về vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam

(CTG) Mặc dù ý nghĩa, vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam là vô cùng quan trọng và không thể phủ nhận, song với âm mưu đòi “phi chính trị hóa” quân đội, phá hoại chủ trương xây dựng cũng như sự lãnh đạo của Đảng ta đối với...

Xem thêm

Page 3 of 9