Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đừng để thất bại ngay từ trong suy nghĩ

(CTG) Thời gian qua, trên các nền tảng mạng xã hội, nhất là TikTok, xuất hiện một số TikToker (người dùng TikTok) làm các video clip kiểu như: “Có lẽ tôi sẽ từ bỏ Quân đội để được làm chính mình”; “Có nên rời khỏi ngành Công an để bắt đầu làm...

Xem thêm

Phòng, chống “diễn biến hòa bình” Sao lại hình thức?

(CTG) Các ông ơi, mấy hôm vừa rồi các trang mạng "lề trái" lại rêu rao rằng việc Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm vừa qua là “hình thức”, “mị dân”. Tôi đọc tức anh ách mà chưa đủ lý lẽ để phản bác luận điệu phản động này một cách thực sự thuyết phục.

Xem thêm

Lật tẩy thủ đoạn “thao túng tâm lý” của các thế lực thù địch, phản động

CTG - “Thao túng tâm lý” là một trong những thủ đoạn chống phá tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch, phản động, tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do vậy, nhận diện và phòng, chống thủ đoạn “thao túng...

Xem thêm

Cán bộ “6 dám” - nhìn từ thực tiễn cơ sở -Bài 3: Gỡ “nút thắt” để cán bộ năng động, sáng tạo (Tiếp theo và hết)

CTG - Kết luận số 14-KL/TW (Kết luận 14) ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị đã tạo được cơ sở chính trị quan trọng, khơi dậy được tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ các cấp. Tuy nhiên, để tinh...

Xem thêm

Cán bộ “6 dám” - nhìn từ thực tiễn cơ sở - Bài 2: Những khoảng trống từ dám nghĩ đến dám làm

CTG - Không phủ nhận tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp trong hệ thống chính trị.

Xem thêm

Cán bộ “6 dám” - nhìn từ thực tiễn cơ sở - Bài 1: Phác dáng hình hài người cán bộ vì nước, vì dân

CTG - Thực tiễn cho thấy, luôn có những cán bộ dám “đứng mũi chịu sào”, dám đột phá vì sự phát triển của địa phương, đơn vị. Tuy vậy, để biến tinh thần ấy thành hành động trong đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp thì còn nhiều vấn đề đang...

Xem thêm

Xây dựng Đảng vững mạnh là điều kiện tiên quyết phòng, chống tham nhũng, chống “diễn biến hòa bình”

(CTG) Công cuộc “Đổi mới” đất nước do Đảng ta lãnh đạo nhiều năm qua đã đạt những thành tựu to lớn không thể phủ nhận, được nhân dân tin tưởng, bè bạn quốc tế thừa nhận và đánh giá rất cao. Tuy nhiên, với tâm địa đen tối, cái nhìn hằn học, các thế...

Xem thêm

Bài 2: Làm tốt cả "xây" và "chống" (Tiếp theo và hết)

(CTG) Chúng ta cần kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện dân túy nhằm góp phần xây dựng các cấp ủy đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trình độ, năng lực và uy tín lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng...

Xem thêm

Bài 1: Nhận diện chủ nghĩa dân túy và những biểu hiện hiện nay

(CTG) Chủ nghĩa dân túy là những trào lưu tư tưởng, khuynh hướng, thủ đoạn chính trị mang tính mị dân, phát triển mạnh ở nhiều quốc gia trên thế giới và có tác động, ảnh hưởng đến đời sống chính trị-xã hội nước ta.

Xem thêm

Bài 1: Không phải là “sự cáo chung của lịch sử”

(CTG) Sau khi mô hình chủ nghĩa xã hội (CNXH) hiện thực ở Liên Xô và một số nước Đông Âu sụp đổ (năm 1991), trên thế giới xuất hiện luận thuyết chính trị về "sự cáo chung của lịch sử” với hàm ý chủ nghĩa tư bản (CNTB) sẽ vĩnh viễn ngự trị trên thế...

Xem thêm

Vận dụng tư tưởng "chính trị sáng suốt" của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

(CTG) "Chính trị sáng suốt" trong di sản Hồ Chí Minh xét đến cùng chính nói đến cái hay, cái đẹp, và nói đến các giá trị bền vững của một nền chính trị hướng đến sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

Xem thêm

"Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2023": Tôn vinh các điển hình tiêu biểu

(CTG) Với 3 chương: "Kiên định một niềm tin", "Sắt son một tấm lòng" và "Vững bền vận nước Việt", mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu là một hành trình thắp lửa mang đến những câu chuyện đặc biệt.

Xem thêm

Tổng Bí thư: Học và làm theo Bác đã trở thành một nhu cầu văn hóa

(CTG) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, học tập và làm theo Bác cần luôn luôn được đổi mới để trở thành một nhu cầu tự thân của mỗi người và toàn xã hội; một nhu cầu văn hóa đầy tính nhân văn, sáng tạo.

Xem thêm

Doanh nghiệp Nhà nước tham gia phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực kinh tế

(CTG) Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là một thành phần kinh tế khách quan của sự phát triển, tồn tại trong mọi nền kinh tế. Ở Việt Nam, DNNN là lực lượng vật chất quan trọng, là công cụ hỗ trợ để Nhà nước điều tiết nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô,...

Xem thêm

Phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CTG) Qua các thời kỳ cách mạng Việt Nam đã cho thấy, các thế lực thù địch chưa khi nào ngừng chống phá Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục tiêu của chúng là muốn gây mất ổn định và tạo...

Xem thêm

Tự tu chỉnh, “đánh thắng kẻ địch bên trong của mỗi chúng ta"

(CTG) Biểu hiện suy thoái hàng đầu về đạo đức, lối sống đã được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng chỉ ra là: “Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét,...

Xem thêm

Phòng, chống “diễn biến hòa bình”: Chuyện về thẻ căn cước...

(CTG) Các ông ơi, không hiểu vì sao kỳ họp này Quốc hội lại xem xét, cho ý kiến vào dự thảo Luật Căn cước, rồi sẽ đổi thẻ căn cước công dân (CCCD) thành thẻ căn cước. Tôi thấy mấy trang “lề trái” nó phản đối, bảo là vẽ việc để kiếm chác...

Xem thêm

Tỉnh táo với luận điệu “thúc đẩy tự do học thuật” nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng

(CTG) Đổi mới giáo dục theo hướng phát triển toàn diện con người Việt Nam, phát huy tối đa tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, làm nền tảng cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đất nước phồn vinh và hạnh phúc là...

Xem thêm

Người trẻ đóng vai trò chủ yếu trong quá trình thực hiện đối ngoại nhân dân

(CTG) Tại buổi tọa đàm “Vai trò của đối ngoại nhân dân theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, các chuyên gia, nhà khoa học nhìn nhận, trong lĩnh vực ngoại giao, đối tượng nào, chủ thể nào cũng đều quan trọng, trong đó có ngoại giao nhân...

Xem thêm

Không thể làm sai lệch bản chất “gỡ rối” và “kiến tạo”

(CTG) “Gỡ rối” và “kiến tạo” là nguyên tắc cơ bản trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24-6-2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh (gọi tắt là Nghị quyết 98).

Xem thêm

Phạt nghiêm... là rất đúng!

(CTG) Nếu ai vừa uống rượu, bia cũng điều khiển phương tiện tham gia giao thông, khi bị thổi nồng độ cồn lại xin được bỏ qua thì còn gì là kỷ cương phép nước?

Xem thêm

Hồ Chí Minh với việc lựa chọn con đường phát triển của dân tộc Việt Nam qua tác phẩm “Thường thức chính trị”

(CTG) Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn. Với tấm lòng yêu nước nồng nàn, trí tuệ và tầm nhìn thời đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy con đường cách mạng vô sản, giương cao ngọn cờ...

Xem thêm

Những thanh âm lạc lõng ngược dòng chảy lớn của dân tộc

(CTG) Việc nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ là sự nhất quán chủ trương ngoại giao của Việt Nam: Trở thành bạn bè tốt, đối tác tin cậy của tất cả các nước thế giới, thành viên trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Xem thêm

Quan tâm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động

(CTG) Ra đời từ năm 1929, trong suốt 94 năm qua tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn đồng hành, sát cánh, chăm lo, bảo vệ giai cấp công nhân và người lao động, tập hợp, giáo dục, động viên, khích lệ, cổ vũ người lao động đóng góp công sức cho sự nghiệp...

Xem thêm

Không thể xuyên tạc về Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

(CTG) Những ngày trước, trong và sau Hội nghị Trung ương 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có không ít những bài viết mang tính "giật tít, câu view" trên mạng xã hội của một số "nhân vật quen thuộc" đã xuyên tạc trắng trợn vấn đề nhân sự, công tác cán...

Xem thêm

Page 1 of 9