Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phản bác các luận điệu xuyên tạc công tác cán bộ

(CTG) Mặc dù ra sức tung tin xấu độc, thật giả lẫn lộn, đào sâu, khuếch trương một số hạn chế trong công tác cán bộ hòng dẫn dắt dư luận, làm rối loạn chính trị - xã hội, gây mất lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước thì các thế lực thù địch cũng...

Xem thêm

“Dân thụ hưởng” không phải là khẩu hiệu suông

(CTG) Văn kiện Đại hội XIII của Đảng bổ sung thêm chủ trương “dân thụ hưởng” vào nội dung dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Xem thêm

Tỉnh táo, nhận diện đúng các luận điệu xuyên tạc về đổi mới chính trị - xã hội ở Việt Nam

(CTG) Hơn 36 năm qua, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước phát triển mạnh mẽ, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đời sống nhân...

Xem thêm

Cảnh giác với âm mưu xúi giục, kích động thanh niên

(CTG) Đúng vào dịp tuổi trẻ cả nước tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn gia tăng chống phá với các luận điệu, như: “Đảng, Nhà nước chà đạp lên tự...

Xem thêm

Bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

(CTG) Cùng với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng. Tuy nhiên, thời gian qua, vẫn còn một số người có nhận thức chưa đúng, thậm chí những kẻ cơ hội, bất mãn chính trị...

Xem thêm

Vai trò người trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian số

(CTG) Trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian số, thanh niên cần đặt mình là chủ thể, đối tượng nòng cốt, tham gia "tác chiến" với phương châm “Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan tỏa rộng”.

Xem thêm

Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”: Ngăn chặn trẻ hóa bệnh suy thoái

(CTG) Suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống là căn bệnh vô cùng nguy hiểm, đe dọa đến sự tồn vong của chế độ. Trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, với phương châm lấy xây để chống, phòng bệnh hơn chữa bệnh, ngăn chặn sự lây...

Xem thêm

Nghĩ thấu đáo để tránh mắc mưu kẻ xấu

(CTG) Mặc dù mẹ hết lời can ngăn nhưng Huy vẫn kiên quyết đăng ký nguyện vọng vào học trường sĩ quan Quân đội. Biết điều đó, ông nội Huy đến tận nhà bày tỏ sự tán thưởng với dự định của cháu đích tôn và hứa sẽ tặng chiếc máy tính xách tay nếu cháu...

Xem thêm

Quy chụp hiện tượng thành bản chất - chiêu trò nham hiểm nhằm hạ bệ vai trò của tuổi trẻ Bài 3: Giữ vững rường cột nước nhà

(CTG) Với vai trò lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đảng ta xác định: Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước. Thanh niên luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi...

Xem thêm

Quy chụp hiện tượng thành bản chất - chiêu trò nham hiểm nhằm hạ bệ vai trò của tuổi trẻ Bài 2: Nhận diện sự thật

(CTG) Hiện nay, chúng ta không khỏi băn khoăn trước thực trạng một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng, sống thực dụng, thậm chí một số ít bị các thế lực xấu tác động, lôi kéo, kích động, làm những việc trái ngược với mục tiêu,...

Xem thêm

Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

(CTG) Là một quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo, ở Việt Nam các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Mỗi cá nhân hoàn toàn tự do lựa chọn theo hoặc không theo một tín ngưỡng, tôn giáo nào. Người có tín ngưỡng, tín đồ các tôn giáo được tự do bày tỏ...

Xem thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”

(CTG) Nhìn lại chặng đường 10 năm kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương trực thuộc Bộ Chính trị đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, đấu tranh phòng, chống tham nhũng thực sự đã “trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược”...

Xem thêm

Giáo dục lý tưởng thế hệ trẻ

(CTG) Đoàn khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ nhằm củng cố, gia tăng niềm tin của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) với Đảng.

Xem thêm

Phê phán luận điệu xuyên tạc chính sách đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài

(CTG) Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nỗ lực cao nhất nhằm tạo việc làm cho người lao động ở trong nước, Đảng và Nhà nước ta đưa ra chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để người lao động Việt Nam có cơ hội...

Xem thêm

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số

(CTG) Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch hiện nay đối diện nhiều khó khăn, phức tạp do việc các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng công nghệ số để xuyên...

Xem thêm

Bài 3: Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng

(CTG) Một trong những âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá nước ta của các thế lực thù địch, phản động là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem thêm

Nhận diện và đấu tranh với quan điểm sai trái về sở hữu đất đai

(CTG) Lợi dụng việc toàn dân đang đóng góp ý kiến cho dự án Luật Đất đai (sửa đổi), các thế lực xấu từ bên ngoài đã tăng cường chống phá.

Xem thêm

Thực hiện đồng bộ "4 không" để phòng, chống tham nhũng hiệu quả

(CTG) Quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm "4 không" thì chắc chắn tham nhũng, tiêu cực sẽ được đẩy lùi, giảm nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"...

Xem thêm

Đừng vội nói bừa

(CTG) Về tới đầu làng, ông Tính ngạc nhiên khi thấy ông Thích, người xóm dưới, đang khua tay múa chân nói về việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Thấy vậy, ông dựng xe gọn một chỗ, lại gần tìm hiểu.

Xem thêm

Nguyên khí quốc gia và cốt cách kẻ sĩ

(CTG) Tại cuộc gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cả nước tổ chức tại Hà Nội ngày 16-2-2023, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Đội ngũ trí thức, nhà...

Xem thêm

Giám sát nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(CTG) Giám sát là việc làm cần thiết đối với mọi tổ chức và cá nhân trong xã hội, đặc biệt là đối với chính đảng của giai cấp vô sản, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam, chính đảng kiểu mới của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam.

Xem thêm

Đừng để thông tin chính thống... đi sau

(CTG) Nếu không kịp thời cung cấp thông tin chính thống, chủ động định hướng dư luận thì sự nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng và đời sống xã hội sẽ mang đến nhiều hệ lụy khó lường.

Xem thêm

Sách của Tổng Bí thư là sách gối đầu giường cho mỗi cán bộ, đảng viên

(CTG) Nhiều bạn đọc khẳng định cuốn sách phản ánh chân thực, sâu sắc tư tưởng kiên định, nhất quán và xuyên suốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống.

Xem thêm

Nhận diện, phê phán quan điểm cổ xúy “xã hội dân sự”

(CTG) Ý đồ của những đối tượng cổ xúy “xã hội dân sự” cũng không ngoài mục đích làm suy yếu, vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN), từ đó loại bỏ vị trí, vai trò cầm...

Xem thêm

Không thể phủ nhận tinh thần quốc tế của Việt Nam

(CTG) Trong khi dư luận đánh giá cao việc Việt Nam tham gia tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ thì đáng tiếc, vẫn có những luận điệu sai trái, cố tình bóp méo nghĩa cử cao đẹp của Đảng, Nhà nước và nhân dân...

Xem thêm

Page 6 of 9