Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Không thể xuyên tạc và phủ nhận chủ trương hòa hợp dân tộc

(CTG) Chiến tranh đã lùi xa 48 năm và hành trình cả nước thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH), xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng đã được gần nửa thế kỷ. Trong hành trình đó, vấn đề hòa hợp dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, thực hiện...

Xem thêm

Một số vấn đề đặt ra trong công tác tư tưởng của Đảng

(CTG) Thực tế ở không ít nơi, khi tổng kết - đánh giá, nếu công tác tư tưởng đạt kết quả tốt, tạo được hiệu ứng tích cực trong xã hội thì thành tích đó “mặc nhiên” thuộc về sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng hướng, kịp thời của cấp ủy; khi công tác tư tưởng...

Xem thêm

Việt Nam thúc đẩy quyền con người gắn với tăng trưởng kinh tế bền vững

(CTG) Qua gần 3 năm thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA) các hoạt động giao thương, kết nối đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân không ngừng được đẩy mạnh với mục tiêu lấy con người làm trung tâm...

Xem thêm

Vận dụng tư tưởng V.I.Lênin về phát huy vai trò động lực của dân chủ xã hội chủ nghĩa

(CTG) Việc kiên định, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có di sản tư tưởng của V.I.Lênin về dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa là nguyên tắc, định hướng cơ bản để Đảng và nhân dân ta thực hiện thắng...

Xem thêm

Thực tiễn và thành quả sự nghiệp đổi mới phủ nhận luận điệu xuyên tạc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(CTG) Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930, đã có không ít quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, xuyên tạc, phủ nhận con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn trong hơn 90 năm qua.

Xem thêm

Tư tưởng "một người làm quan..." đẩy cán bộ vào sa ngã, vi phạm

(CTG) Lâu nay, ai cũng phê phán, bức xúc với những cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực, vì như thế là thoái hóa biến chất, không xứng đáng là "công bộc” và “đầy tớ của nhân dân". Thế nhưng, ở chiều ngược lại, ít ai nhận ra có thể chính mình cũng...

Xem thêm

Lời cảnh tỉnh cho những kẻ cố tình lợi dụng tự do ngôn luận

(CTG) Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lân Thắng (sinh năm 1975; trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP Hà Nội) 6 năm tù và quản chế 2 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù về tội “Làm, tàng trữ,...

Xem thêm

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và những vấn đề đặt ra với thanh niên

(CTG) Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cuộc đấu tranh ngay trong chính bản thân mỗi con người, trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định chỉ có những người với “bàn tay sạch”, “tấm lòng sạch” mới...

Xem thêm

Phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam

(CTG) Một trong những âm mưu, thủ đoạn chống phá dai dẳng của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam là xuyên tạc, phủ nhận những nỗ lực, thành quả của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận cho công dân.

Xem thêm

Tỉnh táo để không "ăn theo nói leo"

(CTG) Mấy ngày gần đây, các đơn vị đăng kiểm được tăng cường lực lượng. Nhờ đó, anh Minh vượt qua “kỳ sát hạch” phương tiện mà không phải chờ đợi lâu, lại không mất 100.000 đồng "bồi dưỡng" nhân viên đăng kiểm như trước. Phấn khởi kể chuyện này với...

Xem thêm

Thay đổi tư duy và phương thức ban hành, vận hành nghị quyết

(CTG) Để nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, thực tiễn đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn Đảng phải đồng loạt vào cuộc; quyết liệt thay đổi tư duy và phương thức ban hành, vận hành nghị quyết ở các cấp.

Xem thêm

Nhiều chồng chéo, “thất thoát”, sai lệch khi vận hành chủ trương

(CTG) Trong vận hành đưa nghị quyết vào cuộc sống cần có đồng bộ các giải pháp tổ chức thực hiện. Nguyên nhân khiến không ít nghị quyết của tổ chức đảng các cấp chậm hoặc không đi vào thực tiễn có lỗi từ sự “rơi rụng” chủ trương đến chồng chéo nghị...

Xem thêm

“Buông lỏng lãnh đạo”, “đánh trống bỏ dùi” trong triển khai thực hiện

(CTG) Nghị quyết dù hay đến mấy, nhưng nếu công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện bị xem nhẹ, hoặc thiếu tính kế hoạch, thiếu quyết tâm, thì cái “hay” ấy cũng chẳng để làm gì. Trong khi đó, thời gian qua, nhiều tổ chức đảng vẫn chưa thật coi trọng công...

Xem thêm

Sính hoành tráng nhưng thiếu trách nhiệm

(CTG) Quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, những hạn chế trong triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng đã được Trung ương Đảng nhận thức đầy đủ.

Xem thêm

Đấu tranh phải hợp lý, hợp tình

(CTG) Đang chuẩn bị đi ngủ thì Hùng thấy anh họ của mình là Hải gọi điện. Vừa bật máy nghe, anh Hải đã nghiêm giọng:

Xem thêm

Phản bác các luận điệu xuyên tạc công tác cán bộ

(CTG) Mặc dù ra sức tung tin xấu độc, thật giả lẫn lộn, đào sâu, khuếch trương một số hạn chế trong công tác cán bộ hòng dẫn dắt dư luận, làm rối loạn chính trị - xã hội, gây mất lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước thì các thế lực thù địch cũng...

Xem thêm

“Dân thụ hưởng” không phải là khẩu hiệu suông

(CTG) Văn kiện Đại hội XIII của Đảng bổ sung thêm chủ trương “dân thụ hưởng” vào nội dung dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Xem thêm

Tỉnh táo, nhận diện đúng các luận điệu xuyên tạc về đổi mới chính trị - xã hội ở Việt Nam

(CTG) Hơn 36 năm qua, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước phát triển mạnh mẽ, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đời sống nhân...

Xem thêm

Cảnh giác với âm mưu xúi giục, kích động thanh niên

(CTG) Đúng vào dịp tuổi trẻ cả nước tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn gia tăng chống phá với các luận điệu, như: “Đảng, Nhà nước chà đạp lên tự...

Xem thêm

Bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

(CTG) Cùng với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng. Tuy nhiên, thời gian qua, vẫn còn một số người có nhận thức chưa đúng, thậm chí những kẻ cơ hội, bất mãn chính trị...

Xem thêm

Vai trò người trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian số

(CTG) Trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian số, thanh niên cần đặt mình là chủ thể, đối tượng nòng cốt, tham gia "tác chiến" với phương châm “Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan tỏa rộng”.

Xem thêm

Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”: Ngăn chặn trẻ hóa bệnh suy thoái

(CTG) Suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống là căn bệnh vô cùng nguy hiểm, đe dọa đến sự tồn vong của chế độ. Trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, với phương châm lấy xây để chống, phòng bệnh hơn chữa bệnh, ngăn chặn sự lây...

Xem thêm

Nghĩ thấu đáo để tránh mắc mưu kẻ xấu

(CTG) Mặc dù mẹ hết lời can ngăn nhưng Huy vẫn kiên quyết đăng ký nguyện vọng vào học trường sĩ quan Quân đội. Biết điều đó, ông nội Huy đến tận nhà bày tỏ sự tán thưởng với dự định của cháu đích tôn và hứa sẽ tặng chiếc máy tính xách tay nếu cháu...

Xem thêm

Quy chụp hiện tượng thành bản chất - chiêu trò nham hiểm nhằm hạ bệ vai trò của tuổi trẻ Bài 3: Giữ vững rường cột nước nhà

(CTG) Với vai trò lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đảng ta xác định: Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước. Thanh niên luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi...

Xem thêm

Quy chụp hiện tượng thành bản chất - chiêu trò nham hiểm nhằm hạ bệ vai trò của tuổi trẻ Bài 2: Nhận diện sự thật

(CTG) Hiện nay, chúng ta không khỏi băn khoăn trước thực trạng một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng, sống thực dụng, thậm chí một số ít bị các thế lực xấu tác động, lôi kéo, kích động, làm những việc trái ngược với mục tiêu,...

Xem thêm

Page 5 of 9