Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao Quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ.

(CTG) Sáng nay 8/7/2019, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo. Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Thủ trưởng cơ quan dự và trao Quyết định.

 

Cùng dự có anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN, lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Thủ trưởng Cơ quan đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng chị Nguyễn Thị Thu Vân.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Thủ trưởng Cơ quan đã trao Quyết định cho các anh, chị: Quyết định thôi kiêm nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Truyên giáo Trung ương Đoàn đối với anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn từ ngày 10/7/2019.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Thủ trưởng Cơ quan đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng cho anh Vũ Tiến Tiệp.

Quyết định điều động anh Vũ Tiến Tiệp, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn sang công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn từ ngày 10/7/2019.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Thủ trưởng Cơ quan đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng anh Ngô Văn Cương.

Quyết định điều động anh Ngô Văn Cương, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn sang công tác tại Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn từ ngày 10/7/2019.

Quyết định điều động chị Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn sang công tác tại Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn từ ngày 10/7/2019.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Thủ trưởng Cơ quan đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng anh Nguyễn Hồng Hải.

Quyết định điều động anh Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên BTV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đoàn sang công tác tại Ban Thanh niên Xung phong Trung ương Đoàn và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Thanh niên Xung phong Trung ương Đoàn từ ngày 10/7/2019.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Thủ trưởng Cơ quan đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng anh Nguyễn Tường Lâm.

Quyết định điều động anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn được cử đi đào tạo thực tế tại Tỉnh Đoàn Đồng Tháp giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp trở lại công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn từ ngày 10/7/2019. Đồng thời điều động anh Nguyễn Tường Lâm sang công tác tại Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn và giữ chức vụ Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn từ ngày 10/7/2019.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Thủ trưởng Cơ quan chúc mừng các anh, chị vừa được bổ nhiệm và điều động. Đồng thời mong muốn các anh, chị sẽ phát huy sở trường, cũng như năng lực công tác để triển khai hiệu quả công việc được giao.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, chúc mừng 5 anh, chị vừa được bổ nhiệm và điều động phân công giao nhiệm vụ mới, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Thủ trưởng Cơ quan cho biết, điến thời điểm hiện nay, các cấp bộ Đoàn đã và đang triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc. Chính vì vậy Ban Bí thư Trung ương Đoàn luôn mong muốn kỳ vọng các ban, đơn vị Trung ương Đoàn có thử vươn lên, bứt phá, chuyển động, đổi mới sáng tạo để triển khai công việc một cách hiệu quả, thiết thực để đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngày các phát triển. “Việc luân chuyển, điều động công tác là việc làm thường xuyên liên tục của tổ chức Đoàn. Đây là cơ hội để các anh, chị có thể trải nghiệm và đảm nhận công việc ở nhiều môi trường khác nhau, từ đó triển khai công việc một cách thuận lợi”, anh Phong nói.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn mong muốn các anh, chị được bổ nhiệm sẽ nỗ lực hết sức hoàn thành tốt nhất công việc của mình. Bên cạnh đó, từ nền tảng được đào tạo chuyên môn thực tiễn sẽ bắt tay ngay vào công việc, tiếp tục phát huy được năng lực, sở trường của mình, có những cống hiến to lớn hơn nữa để cùng đơn vị của mình hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời luôn là người lãnh đạo gương mẫu, trí tuệ để là hình mẫu cho cán bộ cơ quan học tập, noi theo.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của buổi Lễ, các anh, chị vừa được bổ nhiệm, điều động đã gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tin tưởng giao trọng trách mới và xin hứa sẽ bắt tay ngay vào công việc được giao; tiếp tục phát huy tinh thần tuổi trẻ, không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý để hoàn thành xuất sắc công việc mà Đảng ủy, Ban Bí thư tin tưởng giao phó, góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng phát triển.

Hải Đăng