Anh Trần Gia Công được hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2019 – 2024

(CTG) Chiều 29/7/2019, ngay sau khi kết thúc phiên làm việc thứ nhất Đại hội, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Ủy ban Hội lần thứ nhất, khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2014 đã hiệp thương bầu các chức danh chủ chốt của Ủy ban Hội tỉnh. Anh Trần Gia Công, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI được tín nhiệm hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Dự và chỉ đạo phiên thứ nhất của Đại hội có anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; ông Phan Xuân Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Dung Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đặc biệt là sự có mặt của 300 đại biểu là cán bộ, hội viên ưu tú đại diện cho 97.121 hội viên trên địa bàn toàn tỉnh về tham dự Đại hội...

Các đại biểu hiệp thương chọn cử lãnh đạo Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội đã hoàn thành các nội dung quan trọng đó là: Hiệp thương Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội; thông qua chương trình, Quy chế, Nội quy Đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào Văn kiện Đại hội Hội toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào văn kiện Đại hội Hội toàn tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 Đặc biệt tại Đại hội, 100% đại biểu đã thống nhất hiệp thương 45 anh chị tham gia vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; 100% đại biểu thống nhất hiệp thương anh Trần Gia Công - UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VI giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; đồng thời thống nhất hiệp thương 11 anh chị là đại biểu chính thức và 01 anh chị là đại biểu dự khuyết tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII. Bên cạnh đó, đại hội cũng đã lắng nghe 05 tham luận của các đại biểu tham dự Đại hội.

Kết thúc phiên thứ nhất, Ủy ban Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất. Hội nghị đã hiệp thương 15 anh chị tham gia vào Ban thư ký Ủy ban Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; 05 anh chị giữ chức danh Phó chủ tịch và hiệp thương 05 anh chị vào Ban kiểm tra Hội LHTN Việt Nam tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

CTG