Bắc Giang: Hoàn thành Đại hội Đoàn cấp cơ sở

(CTG) Theo đó, tính đến ngày 30/4/2022, 478/478 cơ sở Đoàn toàn tỉnh đã hoàn thành Đại hội Đoàn cấp cơ sở; đã bầu trực tiếp 323/477 Bí thư tại Đại hội, có 31 đơn vị Đoàn cấp cơ sở bầu Phó Bí thư Đoàn kiêm nhiệm.

 

Đại biểu tiến hành bỏ phiếu tại Đại hội.

Theo đại diện Tỉnh Đoàn cho biết: Thành công của Đại hội đoàn cấp cơ sở đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Giang và cấp ủy các cấp, cùng với tinh thần chủ động, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo của các đơn vị. Các đơn vị đoàn cấp cơ sở đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Đoàn cấp huyện, chủ động báo cáo xin ý kiến cấp ủy cùng cấp trong việc tổ chức Đại hội đặc biệt trong việc lựa chọn nhân sự tham gia Ban Chấp hành và nhân sự chủ chốt.

Ngay sau khi Trung ương Đoàn ban hành các văn bản chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành Kế hoạch, triển khai hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 và các Quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đoàn cấp tỉnh và Tổ công tác chỉ đạo Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội Đoàn xã Quang Châu (Việt Yên).

Đại hội cấp cơ sở được tổ chức bắt đầu từ ngày 07, 08/01/2022 trong bối cảnh dịch covid 19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, do vậy công tác chuẩn bị Đại hội cấp cơ sở gặp nhiều khó khăn do phải xây dựng nhiều phương án tổ chức thực hiện để đảm bảo các điều kiện tổ chức Đại hội.

Tuy nhiên, 100% các đơn vị đoàn cấp cơ sở đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 đảm bảo theo tiến độ đã đề ra. Đại hội cấp cơ sở đã bầu trực tiếp 323/477 Bí thư tại Đại hội, các đồng chí Bí thư được bầu trực tiếp có tỷ lệ trúng cử cao (trên 90%); trong đó tỷ lệ nữ chiếm 45,5% (147 đồng chí); 10,5% (34 đồng chí) là người dân tộc thiểu số; 13,6% có trình độ Thạc sỹ; 84,5 % có trình độ Đại học; 0,9% có trình độ Cao đẳng; 0,9% có trình độ có trình độ Trung cấp; 1,6% có trình độ Cao cấp LLCT, 39,3 % có trình độ Trung cấp LLCT và 59,1% có trình độ Sơ cấp LLCT; độ tuổi bình quân của Bí thư Đoàn cấp cơ sở là 31,3. Tỷ lệ tái cử là 42,1%. Tại Đại hội cấp cơ sở đã có 31 đơn vị bầu chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm trong đó tỷ lệ nữ chiếm 64,5% (14 đồng chí); 90.3% (28 đồng chí) có trình độ Đại học, 6,5% (2 đồng chí) có trình độ Trung cấp; 3,2% (01 đồng chí) có trình độ Cao đẳng; 22,6% (07 đồng chí) có trình độ Trung cấp LLCT; độ tuổi bình quân của Phó Bí thư Đoàn kiêm nhiệm là 33,5.

Qua theo dõi, đánh giá cơ bản tổ chức Đoàn cấp cơ sở đã tích cực chủ động xây dựng, hoàn thiện văn kiện trình tại Đại hội đảm bảo theo đúng quy định, hướng dẫn của Đoàn cấp trên, phát huy tính dân chủ, trí tuệ của Ban Chấp hành, cán bộ, đoàn viên tham gia đóng góp ý kiến; đánh giá đúng thực trạng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua, đồng thời xây dựng phương hướng công tác nhiệm kỳ mới sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và định hướng của đoàn cấp trên.

Công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm đầu tư với nhiều hình thức như băng rôn, khẩu hiệu, phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Tổ chức sôi nổi các phong trào thi đua, các công trình, phần việc thanh niên, các hoạt động chào mừng đại hội… tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, việc tổ chức Đại hội cấp cơ sở cũng cho thấy một số hạn chế cần rút kinh nghiệm như chất lượng văn kiện, quá trình điều hành của đoàn chủ tịch chưa linh hoạt trong phân công thành viên, phần điều hành bầu cử còn có sự lúng túng, thiếu kinh nghiệm, chưa ứng dụng công nghệ thông tin để trình chiếu, thời lượng chương trình còn dài,…

Phát huy những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở, BTV Tỉnh Đoàn cùng với sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến nay đã chỉ đạo tổ chức thành công 02/19 Đại hội Đoàn cấp huyện: 01 đơn vị bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội và 01 đơn vị cấp huyện đầu tiên bầu Phó Bí thư kiêm nhiệm. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện trước 15/7/2022.

Thu Nga
Tỉnh Đoàn Bắc Giang