Công tác bồi dưỡng cán bộ trẻ được quan tâm từ Trung ương tới địa phương

CTG - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ được quan tâm thực hiện từ Trung ương tới địa phương, đặc biệt chú trọng việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, từng bước thực hiện việc chuẩn hóa cán bộ theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước, góp phần đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp nguồn cán bộ trẻ cho Đảng và hệ thống chính trị.

Sáng 16/3, Ban Bí thư T.Ư Đoàn phối hợp với Ban Tổ chức T.Ư tổ chức Tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới” nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023).

Công tác bồi dưỡng cán bộ trẻ được quan tâm từ Trung ương tới địa phương ảnh 1

Tọa đàm diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ảnh: Xuân Tùng

Dự và chủ trì tọa đàm có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Công tác cán bộ là khâu "then chốt"

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt tới thế hệ trẻ. Trong “Di chúc” thiêng liêng để lại, Người cũng đã căn dặn “Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hằng hái xung phong, không ngại khó khǎn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Công tác bồi dưỡng cán bộ trẻ được quan tâm từ Trung ương tới địa phương ảnh 2

Anh Bùi Quang Huy phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: Xuân Tùng

Kế thừa và phát triển tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ là việc làm thường xuyên, liên tục trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ nêu rõ:

“Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu "then chốt" của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”, đồng thời xác định rõ quan điểm chỉ đạo, chỉ tiêu và các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể đối với công tác cán bộ trẻ trong bối cảnh “giai đoạn chuyển giao thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, được rèn luyện, trưởng thành trong chiến tranh, chủ yếu được đào tạo ở trong nước và tại các nước xã hội chủ nghĩa, sang lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hoà bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau”.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xem việc nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới. Từ Nghị quyết 26, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác cán bộ, nhiều chương trình, đề án, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cán bộ, công chức, lãnh đạo quản lý trẻ đã được ban hành.

Xuất phát từ yêu cầu về công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay, tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới” hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ Đoàn cả nước được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cung cấp thông tin, chia sẻ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ trẻ; những vấn đề cán bộ Đoàn cần quan tâm, chú ý”, anh Huy nói.

Bên cạnh đó, anh Huy cũng cho rằng, tọa đàm cũng là dịp giúp cán bộ trẻ được lắng nghe, trao đổi, đề xuất giải pháp nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Gần 5.000 cán bộ trẻ tham gia cấp ủy cấp huyện và tương đương

Anh Huy thông tin, tính ở thời điểm tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025, tổng số cán bộ trẻ tham gia cấp ủy cấp huyện và tương đương là 4.959/34.444 cấp ủy viên cấp huyện, đạt tỷ lệ 14,40%; cán bộ trẻ tham gia cấp ủy cấp tỉnh và tương đương là 179/2.669 cấp ủy viên cấp tỉnh, đạt tỷ lệ 6,71%.

Trong kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa qua, tổng số cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ trúng cử đại biểu Quốc hội là 48/499 đồng chí, đạt tỷ lệ 9,62% so với tổng số đại biểu Quốc hội trúng cử; tổng số cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là 510/3.721 đồng chí, đạt tỷ lệ 13,71% so với tổng số Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trúng cử. Tương tự, tỷ lệ này ở cấp huyện là 5.010/22.459 chiếm 22,22%; cấp xã là 88.190/239.752, đạt tỷ lệ 36,78%.

“Sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể đã tạo động lực, điều kiện thuận lợi để cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ phát huy khả năng, sở trường, cống hiến, trưởng thành, từ đó việc bố trí, sử dụng, điều động cán bộ thuận lợi hơn”, anh Huy nói.

Theo anh Huy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ được quan tâm thực hiện từ Trung ương tới địa phương, đặc biệt chú trọng việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, từng bước thực hiện việc chuẩn hóa cán bộ theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước, góp phần đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp nguồn cán bộ trẻ cho Đảng và hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, anh Huy cho rằng, công tác cán bộ Đoàn nói riêng và cán bộ trẻ nói chung vẫn còn những mặt chưa đáp ứng được yêu cầu công tác cán bộ trong thời kỳ mới. Tỉ lệ cán bộ trẻ giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý còn ít; năng lực cán bộ trẻ chưa đồng đều; trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế còn nhiều hạn chế. Không ít cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện… Một số khâu trong công tác cán bộ đối với cán bộ trẻ chưa được quan tâm chú trọng dẫn đến kết quả chưa đạt yêu cầu đề ra.

Anh Huy bày tỏ hy vọng, tọa đàm sẽ thu nhận được nhiều thông tin giá trị, có tính thực tiễn cao thông qua ý kiến đóng góp, thảo luận, hiến kế từ các cấp ủy, từ các cấp bộ đoàn để khắc phục được những vấn đề còn hạn chế trong công tác cán bộ trẻ thời gian tới.

Công tác bồi dưỡng cán bộ trẻ được quan tâm từ Trung ương tới địa phương ảnh 3

Bà Trương Thị Mai trao đổi chuyên đề tại tọa đàm. Ảnh: Xuân Tùng

Tọa đàm “ Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới” được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tham dự tọa đàm tại điểm cầu T.Ư có hơn 60 đồng chí đại diện cho các vụ chức năng của Ban Tổ chức T.Ư; thường trực tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Ban Bí thư T.Ư Đoàn, các ban, đơn vị T.Ư Đoàn, ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đang công tác tại các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Cùng tham dự có gần 1.000 đại biểu tại điểm cầu trực tuyến các tỉnh, thành là Thường trực các tỉnh, thành ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy; Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn; lãnh đạo cấp sở trẻ dưới 40; thường trực các tỉnh, thành đoàn trưởng thành trong nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Trong chương trình Tọa đàm, các đại biểu được nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai truyền đạt chuyên đề “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới” với nhiều thông tin, số liệu quan trọng, cần thiết.

Theo TPO